Rozstrzygnięte przetargi dotyczące oświetlenia LED – analiza I kw. 2021 r.

30 maja 2021
Rozstrzygnięte przetargi dotyczące oświetlenia LED – analiza I kw. 2021 r.

W Polsce w okresie od stycznia do marca 2021 roku dokonano rozstrzygnięć, zakończonych wyłonieniem wykonawcy w 145 przetargach, w których opis przedmiotu zamówienia zawierał hasło oświetlenie LED.

W I kwartale 2021 r. najwięcej informacji o wyborze wykonawcy zamówienia publicznego ukazało się w lutym (52). Nieco mniej rozstrzygnięć przetargów opublikowano w marcu (47) oraz styczniu – po 46.

Najwięcej publikacji o wynikach przetargów związanych z tematem oświetlenia LED w Polsce, w I kwartale 2021 r., zamieszczono na terenach województwa śląskiego (20 wyników), mazowieckiego (19) oraz lubelskiego i wielkopolskiego (po 18). Najsłabiej sytuacja wyglądała w województwach lubuskim i zachodniopomorskim, gdzie zmonitorowano zaledwie po 1 informacji dotyczącą tego tematu.

Zdecydowanie najczęściej przetargi związane przedmiotowo z oświetleniem LED wygrywały firmy z obszaru województwa mazowieckiego – 24 zwycięstw. Mazowieckie przedsiębiorstwa mogą pochwalić się najwyższą skutecznością w uzyskiwaniu zamówienia publicznego. Klasyfikacja ta nie zmienia się od co najmniej roku. W czołówce znalazły się również przedsiębiorstwa z województw pomorskiego (16) oraz lubelskiego i łódzkiego (po 14).

Analizując zgromadzone dane pod kątem łącznej wartości za wygrane postępowania, należy zauważyć, że w I kwartale 2021 roku na podium znalazły się firmy z województw: lubuskiego (39,1 mln zł), pomorskiego (26,1 mln zł) oraz mazowieckiego (24,1 mln zł).

Największym portfelem zamówień publicznych pod względem najwyższej łącznej kwoty uzyskanej za postępowania rozstrzygnięte w analizowanym okresie może pochwalić się firma LUG LIGHT FACTORY SP. Z O.O., która zdobyła zamówienie na kwotę ponad 38,9 mln zł.  W tabeli poniżej przedstawiono 3 firmy, które uzyskały kontrakty o najwyższej łącznej wartości.

Nazwa firmy Wartość Ilość wygranych przetargów
LUG LIGHT FACTORY SP. Z O.O. 38 930 096,63 zł 4
SPIE ELBUD GDAŃSK S.A. 18 319 167,54 zł 7
CENTRUM ZAOPATRZENIA ENERGETYKI ELTAST SP. Z O.O. 9 433 800,00 zł 5

 

Dużą skutecznością w przygotowywaniu zwycięskich ofert może pochwalić się firma: SPIE ELBUD GDAŃSK S.A. która została wybrana jako wykonawca zamówienia w 7 postępowaniach opartych na prawie zamówień publicznych.

Zamówienie publiczne o najwyższej wartości dotyczące wyłącznie oświetlenia LED zostało rozstrzygnięte przez Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie. Przetarg dotyczył ” Dostawy nowych opraw oświetleniowych w technologii LED „. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma LUG LIGHT FACTORY SP. Z O.O.

W tabeli poniżej znajdują się trzy rozstrzygnięte postępowania o najwyższej wartości, w których występowało oświetlenie LED.

 

Nazwa Inwestora Wartość przetargu Zwycięzca Przedmiot (skrót)
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W WARSZAWIE 32 077 690,26 zł LUG LIGHT FACTORY SP. Z O.O. Dostawa nowych opraw oświetleniowych w technologii LED
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W NOWYM SĄCZU 6 548 520,00 zł PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG ELEKTRYCZNYCH „ELTEX” S.C. Z. Sławecki, A.  Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Nowy Sącz
URZĄD MIASTA WŁOCŁAWEK 4 203 798,78 zł PUH EL PROFESSIONAL MARIUSZ MASZOTA Dostawa i montaż energooszczędnych opraw oświetlenia ulicznego typu LED na terenie gminy miasto Włocławek w ramach zadania inwestycyjnego o nazwie „Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego”

 

W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2021 roku dokonano rozstrzygnięć przetargów dotyczących „oświetlenia LED”, których łączna wartość wyniosła: 145 516 549 zł.

 Źródło: pressinfo

Fot. Beghelli

Zaprenumeruj Oświetlenie LED