Rozstrzygnięte przetargi dotyczące oświetlenia LED – analiza IV kwartału 2019

24 lutego 2020
Rozstrzygnięte przetargi dotyczące oświetlenia LED – analiza IV kwartału 2019

W Polsce w okresie od  października do grudnia 2019 roku dokonano rozstrzygnięć 182 przetargów, w których opis przedmiotu zamówienia zawierał hasło oświetlenie LED (raport zawiera wszystkie wyniki przetargów, w których oświetlenie LED występowało jako samodzielne zamówienie jak i te, w których stanowiło ono część składową większego przetargu).

W analizowanym okresie dokonano 24 unieważnień postępowania publicznego. Opracowanie koncentruje się na zamówieniach, które zostały zakończone wyłonieniem wykonawcy. Rozstrzygnięć dotyczących wyłącznie oświetlenia typu LED zamieszczono 158.

Kiedy publikowano ogłoszenia o wynikach przetargów?

W IV kwartale 2019 r. najwięcej informacji o wyborze wykonawcy zamówienia publicznego ukazało się w październiku (62). Nieco mniej rozstrzygnięć przetargów opublikowano w grudniu – 56, a w listopadzie było ich 40.

Gdzie najliczniej publikowano wyniki przetargowe?

Według danych opracowanych przez Pressinfo.pl najwięcej publikacji o wynikach przetargów związanych z tematem „oświetlenia LED” w Polsce, w IV kwartale 2019 r., zamieszczono na terenach województwa mazowieckiego (26 wyników), podkarpackiego (18) oraz śląskiego (17). Najsłabiej sytuacja wyglądała w województwach: opolskim i lubuskim, gdzie zmonitorowano po 29 informacje dotyczących tego tematu.

 Liderzy – czyli, gdzie, kto i na jakie kwoty wygrywa przetargi

Zdecydowanie najczęściej przetargi związane przedmiotowo z oświetleniem LED wygrywały firmy z obszaru województwa mazowieckiego – 34 zwycięstwa. Mazowieckie przedsiębiorstwa od kilku kwartałów mogą pochwalić się najwyższą skutecznością w uzyskiwaniu zamówienia publicznego. Związane jest to  zarówno z koncentracją firm  w obrębie tego obszaru administracyjnego, oraz dobrego przygotowania merytorycznego i znajomości rynku. W czołówce znalazły się również przedsiębiorstwa z województw śląskiego (17) oraz podkarpackiego i wielkopolskiego (po 16).

Analizując zgromadzone dane pod kątem łącznej wartości za wygrane postępowania, należy zauważyć, że w IV kwartale 2019 roku na podium znalazły się firmy z województw:  mazowieckiego (20 mln zł), dolnośląskiego (11,2 mln zł) oraz małopolskiego (9,5 mln zł).

Największym portfelem zamówień publicznych pod względem najwyższej kwoty łącznej za postępowanie rozstrzygnięte w analizowanym okresie może pochwalić się firma ELTAST SP. Z O.O. CENTRUM ZAOPATRZENIA ENERGETYKI, która zdobyła zamówienia na kwotę ponad 10,8 mln zł.  W tabeli poniżej przedstawiono 5 firm, które uzyskały kontrakty o najwyższej łącznej wartości.

Dużą skutecznością w przygotowywaniu zwycięskich ofert może mogą pochwalić się firmy: ELPIE SP. Z O.O. oraz INSTAL-TECH MARCIN BORAWA, które zostały wybrane do realizacji 4 kontraktów w trybie zamówień publicznych każda.

Nazwa firmy Wartość
ELTAST SP. Z O.O. CENTRUM ZAOPATRZENIA ENERGETYKI 10 776 187,05 zł
BERGER BAU POLSKA SP. Z O.O. 4 148 777,11 zł
ELECTRONIC CONTROL SYSTEMS S.A. 3 995 371,62 zł
ENERGA OŚWIETLENIE SP. Z O.O. 3 500 994,24 zł
PHU MADO ANDRZEJ MRÓZ 3 434 892,21 zł

Zamówienie publiczne o najwyższej wartości zostało rozstrzygnięte przez Urząd Miasta i Gminy w Krośnie. Przetarg dotyczył „Modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy miasto Krosno”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ELTAST SP. Z O.O. CENTRUM ZAOPATRZENIA ENERGETYKI.

W tabeli poniżej znajdują się  trzy rozstrzygnięte postępowania o najwyższej wartości.

 

Nazwa inwestora Wartość przetargu Zwycięzca Przedmiot (skrót)
URZĄD MIASTA I GMINY KROSNO 6 640 000,00 zł ELTAST SP. Z O.O. CENTRUM ZAOPATRZENIA ENERGETYKI Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy miasto Krosno
URZĄD MIASTA DZIERŻONIÓW 4 148 777,11 zł BERGER BAU POLSKA SP. Z O.O. „Przebudowa ulicy Cichej w Dzierżoniowie – etap II”.
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W KIELCACH 3 995 371,62 zł ELECTRONIC CONTROL SYSTEMS S.A. „Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie miasta Kielce”
URZĄD MIASTA WĄBRZEŹNO 3 500 994,24 zł ENERGA OŚWIETLENIE SP. Z O.O. Modernizacja oświetlenia ulicznego w granicach miasta Wąbrzeźno –kompleksowa usługa oświetlenia miejsc i dróg publicznych na terenie gminy miasto Wąbrzeźno przy wykorzystaniu majątku Wykonawcy
URZĄD MIASTA GOSTYNIN 3 250 594,43 zł ELTAST SP. Z O.O. CENTRUM ZAOPATRZENIA ENERGETYKI Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego wraz z systemem redukcji mocy, sterowania i zarządzania oświetleniem na terenie miasta Gostynina

W okresie od 1 października do 31 grudnia 2019 roku dokonano rozstrzygnięć przetargów dotyczących oświetlenia LED , których łączna wartość wyniosła: 75 539 042,40 zł.

 Źródłem zebranych danych do raportu były ogłoszenia o wygranych przetargach opublikowane w głównej mierze w BZP (149  informacji) oraz Biuletynie Unijnych Zamówień Publicznych – TED (927) i są poprawne w takim samym stopniu co zgłoszone informacje.

Fot. Elektromontaż Rzeszów

Pełny raport ukaże się w numerze 1/2020 Oświetlenie LED. Zaprenumeruj