Rozstrzygnięte przetargi na oświetlenie LED – II kw. 2019

29 sierpnia 2019
Rozstrzygnięte przetargi na oświetlenie LED – II kw. 2019

W Polsce w okresie od kwietnia do czerwca 2019 roku dokonano rozstrzygnięć 121 przetargów, w których opis  przedmiotu zamówienia zawierał hasło oświetlenie LED.

Najwięcej informacji o wyborze wykonawcy zamówienia publicznego ukazało się w czerwcu – 31, nieco mniej opublikowano w maju – 30, a w kwietniu było ich 26.

Największym portfelem zamówień publicznych pod względem najwyższej kwoty łącznej za postępowanie rozstrzygnięte w analizowanym okresie może pochwalić się ELECTRONIC CONTROL SYSTEMS S.A., która zdobyła zamówienia na kwotę ponad 6,7 mln zł.  W tabeli poniżej przedstawiono 5 firm, które uzyskały kontrakty o najwyższej łącznej wartości.

Nazwa firmy Wartość w zł
ELECTRONIC CONTROL SYSTEMS S.A. 6 740 000,00
ELTAST SP. Z O.O. CENTRUM ZAOPATRZENIA ENERGETYKI 4 768 887,46
EL-MOT INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE JÓZEF ZNOJEK 3 384 832,08
OBI COMPLEX RAFAŁ ZGODA 2 187 940,00
ENEA OŚWIETLENIE SP. Z O.O. ODDZIAŁ W SZCZECINIE 1 439 100,00

Dużą skutecznością w przygotowywaniu zwycięskich ofert może pochwalić się firma INTEK-TECH TECHNIKA INSTALACJI PRAŻUCH PIOTR, która została wybrana do realizacji 4 kontraktów w trybie zamówień publicznych.

Zamówienie publiczne o najwyższej wartości zostało rozstrzygnięte przez Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie. Przetarg dotyczył „Modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ożarów”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ELECTRONIC CONTROL SYSTEMS S.A. W tabeli poniżej znajdują się  trzy rozstrzygnięte postępowania o najwyższej wartości.

Troska o środowisko, długa żywotność oświetlenia oraz energooszczędność – przy rosnących cenach prądu – spowodowały, że coraz więcej odbiorców energii elektrycznej decyduje się na zmianę oświetlenia na dużą skalę. Wśród postępowań ogłoszonych w monitorowanym okresie, to właśnie modernizacja oświetlenia zajmuje pierwsze miejsca w podsumowaniu:

Nazwa inwestora Wartość w zł Zwycięzca Przedmiot (skrót)
URZĄD MIASTA I GMINY OŻARÓW 3 890 000,00 ELECTRONIC CONTROL SYSTEMS S.A. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ożarów”
URZĄD GMINY MOSZCZENICA 3 384 832,08 EL-MOT INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE JÓZEF ZNOJEK Modernizacja dróg w gminie Moszczenica: Etap I – poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego.
URZĄD GMINY GÓRNO 2 850 000,00 ELECTRONIC CONTROL SYSTEMS S.A. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Górno

 W okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2019 roku dokonano rozstrzygnięć przetargów (dotyczących oświetlenia LED), których łączna wartość wyniosła: 36 737 432,29 zł.

Fot. Signify

Więcej w numerze 4/2019 Oświetlenie LED. Zaprenumeruj