Rozstrzygnięte przetargi na oświetlenie LED w I kwartale 2019 r.

7 maja 2019
Rozstrzygnięte przetargi na oświetlenie LED w I kwartale 2019 r.

W Polsce w okresie od stycznia do marca 2019 roku dokonano rozstrzygnięć 174 przetargów, w których opis przedmiotu zamówienia zawierał hasło „oświetlenie LED”. W analizowanym okresie dokonano 29 unieważnień postępowania publicznego – raport uwzględnia wyłącznie zamówienia zakończone wyłonieniem wykonawcy.

Łączna wartość rozstrzygniętych przetargów wyniosła 216 287 626,94 zł.

Największym portfelem zamówień publicznych pod względem najwyższej kwoty łącznej za postępowanie rozstrzygnięte w analizowanym okresie może pochwalić się Top Energy SA Sp.k., która zdobyła zamówienia na kwotę ponad 26,5 mln zł.  W tabeli poniżej przedstawiono pięć firm, które zdobyły najwyższe łączne kwoty kontraktów.

Największą liczbę wygranych postępowań przetargowych ma na swoim koncie firma TAURON Dystrybucja Serwis SA, która została wybrana do realizacji czterech kontraktów w trybie zamówień publicznych. Zamówienie publiczne o najwyższej wartości zostało rozstrzygnięte przez Urząd Miasta w Inowrocławiu. Przetarg dotyczył udostępnienia terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulicy zbiorczej łączącej ulicę Marulewską z ulicą Szymborską oraz przebudowę ulicy Długiej na terenie Miasta Inowrocław i Gminy Inowrocław. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Inodrog Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych.

Nazwa firmy Wartość w zł Liczba wygranych przetargów
Top Energy SA Sp.k. 26 511 420,00 2
Inodrog Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 22 780 000,00 1
Przedsiębiorstwo inwestycyjne bud-tech Sp. z o.o. 8 493 000,00 1
Kobylarnia SA Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów 8 148 394,16 1
Eltast Sp. z o.o. Centrum Zaopatrzenia Energetyki 7 046 002,36 3

Raport zawiera wszystkie wyniki przetargów, w których oświetlenie LED występowało jako samodzielne zamówienie, a także te, w których stanowiło ono część składową większego przetargu.

Źródłem zebranych danych do raportu były ogłoszenia o wygranych przetargach opublikowane w głównej mierze w BZP (159  informacji) oraz Biuletynie Unijnych Zamówień Publicznych – TED (15) i są poprawne w takim samym stopniu co zgłoszone informacje.

Fot. Signify

Zaprenumeruj Oświetlenie LED