Rozwój standardu DALI-2 – aktualny status

15 maja 2018
Rozwój standardu DALI-2 – aktualny status

Ostatnie lata to wzmożony rozwój systemów sterowania oświetleniem. Pojawiają się różne nowe protokoły sterowania oraz nowe, innowacyjne pomysły. W dalszym ciągu jednak w całym natłoku pomysłów DALI (ang. Digital Addressable Lighting Interface) bardzo dobrze odnajduje się jako standard.

DALI jako standard musi się rozwijać, aby w dalszym ciągu być atrakcyjnym protokołem. Stąd zrodziła się idea DALI-2, w którym to zwiększona kompatybilność pomiędzy urządzeniami różnych producentów jest najistotniejszą nową cechą.

Niezwykle ważne z punktu widzenia rozwoju DALI-2 było zawiązanie nowej organizacji DiiA (Digital Illumination Interface Alliance). Dzięki niej prace przyspieszyły i zostały mocno uelastycznione. Poprzednio standardami DALI i DALI-2 zajmowała się organizacja DALI-AG, która była grupą roboczą ZVEI – Niemieckiego Związku Przemysłu Elektrycznego. DALI-AG została rozwiązana, a całość praw i obowiązków związanych z DALI i DALI-2 przejęła DiiA. Co więcej, Digital Illumination Interface Alliance uzyskał prawa do znaków DALI i DALI-2. Oznacza to, że tylko członkowie organizacji mają prawo do używania takiego oznaczenia.

Wizją DiiA jest, aby rozwijać rynek systemów sterowania oświetleniem oparty na najnowszej wersji normy IEC62386 poprzez znaczny wzrost interoperatywności i dodatkowych funkcji w porównaniu do obecnych systemów DALI dostępnych na rynku.

Misją DiiA jest:

– zdefiniowanie, ustandaryzowanie, uruchomienie oraz utrzymanie programu certyfikacji i programu przyznawania logo DALI, zgodnie z  zapisami zawartymi w  normie IEC62386,

– umożliwienie ciągłych ulepszeń w systemie pod kątem współpracy urządzeń różnych producentów, – ochrona i zwiększenie wartości tej technologii i programu certyfikacji dla przemysłu i klientów,

– przyspieszenie rozwoju nowych funkcjonalności, ponad  obecny stan zapisany w IEC62386.

Obecnie organizacja liczy (stan na 16 kwietnia 2018 roku):

– 19 regularnych członków (ang. Regular Members)

– w kolejności alfabetycznej: Acuity Brand Lighting, Cooper Lighting, CP Electronics, Delta Electronics, ERCO, Helvar, LEDVANCE, Leedarson Lighting, Lutron Electronics, Novar Ed&S, OSRA M , Panasonic Lighting Europe, Philips Lighting, Siemens Schweiz, Simmtronic Lighting Controls, Tridonic, Trilux Group, Wen Lighting, Zencontrol;

– 118 członków stowarzyszonych (ang. Associate Members), wśród nich z Polski: ES-SYSTEM SA; – jeden członek społeczności (ang. Community Member) z Polski – Imperial Sp. z o.o. Sp.K. Oczywiście, każdy z poziomów członkostwa wiąże się z odpowiednimi uprawnieniami, natomiast tylko członkowie DiiA (niezależnie od poziomu) mogą używać znaków DALI i DALI-2.

Porównanie DALI i DALI-2

Zasadnicze różnice pomiędzy DALI i DALI-2 są dwie:

– zwiększona interoperacyjność – oznacza to, że w DALI-2 będzie można używać urządzeń różnych producentów sygnowanych DALI-2 w jednym systemie, tj. sensorów, paneli, sterowników, zasilaczy itd.,

– dochodzą nowe funkcje urządzeń wejściowych – sensorów, paneli itd. – oraz nowe funkcje urządzeń wykonawczych, tj. zasilaczy, elektronik.

Całość artykułu można przeczytać w numerze 2/2018 dwumiesięcznika Oświetlenie LED. Zaprenumeruj

 

Autor: mgr inż. Przemysław Skorupa, Head of Sales CEE, Russia and CIS Lighting Intelligence Helvar Ltd., członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego, członek Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego (PLGBC), współpracownik Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej