Rusza modernizacja oświetlenia w Pucku

13 października 2020
Rusza modernizacja oświetlenia w Pucku

Energa Oświetlenie, spółka Energi z Grupy ORLEN, podpisała umowę na modernizację oświetlenia na terenie gminy Puck. Do końca 2024 roku ponad 3 tys. opraw sodowych zostanie zastąpionych energooszczędnymi oprawami LED. Modernizacja oświetlenia w gminie Puck umożliwi redukcję emisji dwutlenku wegla do atmosfery o ponad 634 ton rocznie, a przez cały okres obowiązywania umowy – ponad 2,5 tys. ton.

Redukcja zużycia energii elektrycznej dzięki wymianie opraw wyniesie blisko 60 proc., z przeszło 1,4 tys. MWh do ok. 600 MWh. Będzie ona możliwa dzięki nowoczesnym, wydajnym oprawom pochodzącym od wiodących na rynku producentów oraz dzięki zastosowaniu autonomicznej redukcji poboru energii w godzinach minimalnego ruchu ulicznego. Nie bez znaczenia jest także długotrwałość opraw LED, dzięki której można zredukować koszty konserwacji i wymiany opraw – mówi Marcin Stojek, wiceprezes Zarządu Energi Oświetlenia.

Oprawy LED cechują się dużą sprawnością i wydajnością świetlną, a dzięki specjalistycznie dobranej optyce rozsyłają światło dokładnie tam, gdzie jest ono potrzebne do prawidłowego oświetlenia powierzchni. Barwa światła – maksymalnie zbliżona do naturalnego światła dziennego – pozwoli dodatkowo zwiększyć bezpieczeństwo i komfort w przestrzeni miejskiej. Istotny jest też aspekt estetyczny. Dzięki modernizacji walory przyrodnicze i historyczne gminy Puck zostaną lepiej wyeksponowane przez nowe oświetlenie.

Zmiana opraw na technologię LED i redukcja zużycia sprawiają też, że powstałe nadwyżki energii elektrycznej mogą być wykorzystane do wdrożenia na słupach oświetleniowych nowych rozwiązań – np. szybkich, wielofunkcyjnych ładowarek pojazdów elektrycznych czy inteligentnych technologii, jak smart parking czy smart przejście.

Dzięki zastosowaniu dodatkowych środków ochronnych dla pracowników oraz rygorystycznemu przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy możliwe jest dalsze wykonywanie prac modernizacyjnych pomimo pandemii.

Zaprenumeruj Oświetlenie LED