Ruszyła 22. edycja Konkursu na Najlepiej Oświetloną Gminę i Miasto 2020 Roku i Najlepszą Inwestycję Oświetleniową 2020 Roku

16 lipca 2020
Ruszyła 22. edycja Konkursu na Najlepiej Oświetloną Gminę i Miasto 2020 Roku i Najlepszą Inwestycję Oświetleniową 2020 Roku

Celem Konkursów jest nie tylko promowanie i propagowanie aktywności inwestycyjnej w zakresie oświetlenia, ale także nagradzanie efektu pracy instytucji oraz firm projektujących, wykonujących i zlecających inwestycje oświetleniowe.

Promowane są m.in. rozwiązania niekonwencjonalne oraz innowacyjne w zakresie projektów, zastosowanych materiałów, rozwiązań technicznych lub rozwiązań architektoniczno-urbanistycznych.

Do Konkursów można zgłaszać inwestycje oświetleniowe zarówno dużych przestrzeni jak i oświetlenie akcentowe, stanowiące istotę rozwiązania architektonicznego czy urbanistycznego.
Inwestycje oświetleniowe mogą być zgłaszane przez Jednostki Samorządu Terytorialnego jak i przez inwestorów, firmy produkujące sprzęt oświetleniowy, biura projektowe, a także indywidualnych projektantów.

Nagrody przyznawane są w 6 kategoriach. W każdej Kategorii jest przyznawana Pierwsza, Druga i Trzecia Nagroda oraz Wyróżnienia.

Do Konkursu mogą być zgłaszane inwestycje oświetleniowe, które zostały wykonane nie wcześniej niż w ostatnich dwóch latach poprzedzających rok ogłoszenia Konkursu.

Warunki uczestnictwa, regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronach:  www.pzpo.pl i www.lightfair.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać w  biurze Organizatora: tel. 22/843-20-19, e-mail: biuro@pzpo.pl

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 3 marca 2021 r. podczas specjalnej gali na Expo XXI w Warszawie.

Organizator:

Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego
ul. Rzymowskiego 30, 02-697 Warszawa
tel. 22 843-20-19
e-mail:
biuro@pzpo.pl
www.pzpo.pl