Ruszyły prace nad platformą ekspertów efektywności energetycznej

24 lutego 2020
Ruszyły prace nad platformą ekspertów efektywności energetycznej

Stworzymy prototyp internetowego narzędzia, które będzie eksperckim źródłem wiedzy dla osób planujących remont domu pod kątem oszczędności na ogrzewaniu i energii, czyli dla potencjalnych beneficjentów programu „Czyste Powietrze” – zapowiada prezes NFOŚiGW Piotr Woźny. – Przydatność platformy certyfikowanych ekspertów efektywności energetycznej pilotażowo sprawdzimy w jednym z regionów Polski.

Realizacja nowego projektu – którego celem jest określenie, jak ma wyglądać platforma nie tylko od strony informatycznej, ale przede wszystkim merytorycznej – rozpoczęła się 22 stycznia 2020 roku. W spotkaniu inauguracyjnym uczestniczyli przedstawiciele Komisji Europejskiej, Służby ds. Wspierania Reform Strukturalnych (DG REFORM), Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Rozwoju oraz reprezentanci wykonawcy i specjaliści Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który jest głównym beneficjentem projektu. Była to okazja do wypracowania zasad, trybu i dokładnego zakresu współpracy.

W ramach przedsięwzięcia realizowanego na potrzeby NFOŚiGW przewidziano m.in. przygotowanie analizy obecnej sytuacji w Polsce pod kątem potrzeb i możliwości stworzenia platformy ekspertów efektywności energetycznej. To będzie podstawa do rekomendacji i stworzenia internetowego narzędzia, które najpierw będzie testowane w jednym regionie Polski. Ponadto zostaną szczegółowo określone: rola ekspertów, wymogi dotyczące umieszczenia ich liście, weryfikacja i podnoszenie przez nich kwalifikacji.

Platforma ekspertów efektywności energetycznej będzie się składać z internetowego rejestru certyfikowanych ekspertów efektywności energetycznej, którym zostaną przydzielone kategorie m.in. na podstawie ich wiedzy specjalistycznej i lokalizacji. Umożliwi to właścicielom nieruchomości i potencjalnym beneficjentom programu „Czyste Powietrze” łatwe znalezienie i skontaktowanie się z jednym z zarejestrowanych fachowców. Platforma dostarczy również informacji o możliwościach dofinansowania ekoremontów.

Zakończenie testowego projektu, nad którym rozpoczęły się prace, zaplanowano na ostatni kwartał 2021 roku. Wtedy poznamy wnioski z pilotażu i rekomendacje dotyczące wdrożenia ogólnopolskiej platformy ekspertów efektywności energetycznej. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Komisji Europejskiej, z Programu Wspierania Reform Strukturalnych.

Zaprenumeruj Oświetlenie LED