Rzetelne i dokładne badania produktów LED line®

18 lutego 2019
Rzetelne i dokładne badania produktów LED line®

Spółka Ledin otworzyła Centrum Badań i Pomiarów Światła LED line®. Przeprowadzenie miarodajnych pomiarów w umożliwiają w nim:

–  ciemnia fotometryczna wyposażona w goniometr firmy GL OPTIC GL Gonio Spectrometer GLG 30-1800, programowalne zasilacze laboratoryjne AC/DC firmy ITECH oraz odpowiednie oprogramowanie GL Spectrosoft. Ten zestaw pozwala dokonywać pomiarów typu C w koordynatach C- γ (gamma), wartości elektrycznych, pomiaru strumienia świetlnego, rozkładu światła, tworzyć wykresy biegunowe i stożkowe oraz określać wskaźniki oddawania barw (Ra, CRI), temperaturę barwową CCT i Duv, elipsy McAdama. Dzięki niemu można ponadto generować pliki EULUMDAT oraz IES.

– stanowisko badań parametrów emitowanego światła, wyposażone w kulę całkującą GL OPTI SHERE 2000 o dwumetrowej średnicy wewnętrznej przeznaczonej do dużych opraw oświetleniowych, oraz kulę całkującą GL Opti Sphere 500 – do małych źródeł światła. Pozwalają one dokonywać pomiarów strumienia świetlnego oraz strumienia energetycznego zgodnie z CIE S025 i LM79 dla opraw oświetleniowych.

Na stanowisku znajduje się również spectrometr GL Spectis 1.0 Touch + Flicker wraz z przystawką GL Opti Sphere 48 – małą kulą całkującą. Ten przenośny zestaw pozwala przeprowadzić pomiary pojedynczej diody LED.  Dzięki niemu laboranci mierzą natężenie światła (lx), temperaturę barwową (CCT), oddawanie barw (CRI), wskaźnik telewizyjny (TLCI), a także parametry tętnienia optycznego: częstotliwość tętnienia, Flicker index, Flickerpercent i SVM (wskaźnik efektu stroboskopowego).

– stanowisko badania trwałości produktów wyposażone w urządzenie firmy LISUN SY2036, służące do postarzania produktów.

Laboratorium powstało dzięki dofinansowaniu projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 pn. „Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego”.

Zaprenumeruj Oświetlenie LED