Sanacja rynku od złej jakości produktów elektrotechnicznych i elektronicznych na terenie RP i UE

27 sierpnia 2019
Sanacja rynku od złej jakości produktów elektrotechnicznych i elektronicznych na terenie RP i UE

 

KONFERENCJA BRANŻOWA

„Sanacja rynku od złej jakości produktów elektrotechnicznych i elektronicznych na terenie RP i UE- wyniki badań, ustawodawstwo, działania naprawcze, współpraca między organizacjami pracodawców/izb/związków/stowarzyszeń”

18 września 2019 r.

godz. 13.00-16.00, Bielsko Biała

Hotel Dębowiec (Sala Lazurytowa)

Teren Międzynarodowych Targów Bielskich ENERGETAB 2019

 

ORGANIZATORZY

                         

 

PROGRAM

  • „Monitorowanie rynku aparatów elektrycznych niskiego napięcia w Polsce – działania Sekcji SPAE w ramach europejskiej inicjatywy MSSI Electrical”  – Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji
  •  „Działania kontrolne PIGE w zakresie przewodów elektroinstalacyjnych YDYp” –  Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki
  •  „Program monitorowania jakości produktów oświetleniowych – Lampy LED, oprawy LED >25 W – wyniki badań, postępowania przez organem nadzoru UOKIK,UKE, współpraca z rynkiem hurtowym i WOH” – Związek Producentów Sprzętu Oświetleniowego „Pol-lighting”
  •  „Dystrybucja elektrotechniki w XXI wieku ” – SHE – Związek Pracodawców Dystrybucji Elektrotechniki

 

Udział w Konferencji jest bezpłatny.

Zgłoszenia udziału (imię, nazwisko, mail) należy przysyłać na adres:

konferencja_4izb@kigeit.org.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 września 2019 r.