Seminarium „Energetycznie zrównoważone miasta”

17 listopada 2015
Seminarium „Energetycznie zrównoważone miasta”

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” i Urząd Miasta w Kościerzynie zapraszają do udziału w seminarium pn. „Zrównoważone energetycznie miasta – od planowana do działania”, które odbędzie się w Kościerzynie w dniu 26 listopada 2015 r. Seminarium jest przeznaczone dla przedstawicieli samorządów lokalnych zainteresowanych problematyką zrównoważonego planowania energetycznego i zarządzania energią na poziomie lokalnym.
W trakcie seminarium poruszone zostaną m.in. takie tematy jak:
• wiodąca rola miast i gmin w realizacji unijnej polityki klimatyczno-energetycznej (inicjatywa Porozumienie Burmistrzów)
• opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej (PGN) i planów działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)
• wprowadzenie w gminie systemu zarządzania energią zgodnego z normą ISO 50001
• zintegrowane podejście do zarządzania energią – wyzwania i korzyści
• praktyczne aspekty realizacji proenergetycznych działań – etapy, metody, narzędzia, interesariusze, finansowanie, potencjalne bariery
• dobre praktyki w obszarze efektywności energetycznej i wykorzystania OZE.

Udział w seminarium jest bezpłatny, natomiast koszty zakwaterowania i dojazdu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Szczegółowy program i formularz rejestracji można znaleźć na stronie:

http://www.pnec.org.pl/pl/component/content/article/3-aktualnoci-kat/438-zaproszenie-do-udzialu-w-seminarium-nt-zrownowazonego-rozwoju-energetycznego-miast-i-gmin