Słupy oświetleniowe wykonywane w technologii spawania laserem

8 marca 2018
Słupy oświetleniowe wykonywane w technologii spawania laserem

Elektromontaż Rzeszów SA od kilku lat realizuje produkcję nowych słupów oświetleniowych, wykorzystując do tego w procesie produkcji technologie laserowe.

Słupy wykonywane są z blach stalowych klasy S235. Proces produkcji jest w pełni zautomatyzowany – zarówno na etapie rozkroju blach, jak i łączenia uformowanych słupów wykorzystywany jest laser.
Spawanie laserowe słupów odbywa się bez dodatku spoiwa. Łączone elementy stykają się ze sobą, a skupiona energia lasera topi łączone krawędzie metalu, tworząc wąską spoinę. Dzięki temu szerokość strefy ciepła jest niewielka, co skutkuje minimalnymi naprężeniami cieplnymi w obszarze spawania oraz niewielkimi zmianami w strukturze materiału. Trzon słupa nie wyginą się, a ocynkowana powierzchnia słupa jest jednorodna nawet w rejonie spoiny. Brak tlenków, zanieczyszczeń, porowatości daje nam wysoką jakość spoiny – otrzymujemy spoinę gładką, której nie trzeba poddawać już obróbce korygującej. Cały proces ogranicza również emisję szkodliwych substancji do środowiska oraz gwarantuje stabilność i powtarzalność parametrów geometrycznych i wytrzymałościowych wyrobu.

Metoda spawania laserem stawia jednak dodatkowe wymagania przed producentem, takie jak: wyższy koszt urządzeń technologicznych, bardzo wysokie kwalifikacje personelu obsługi, utrzymania ruchu oraz wysokie wymagania jakościowe spawanych materiałów i przygotowania krawędzi.

 

Więcej w numerze 1/2018 Oświetlenie LED.