SPIS TREŚCI 2/2021

16 lipca 2021
SPIS TREŚCI 2/2021

Normy i przepisy

Produkt wyposażony ze źródłami LED – definicja, parametry, opisy, przykłady– komentarz do sformułowań zawartych w rozporządzeniacH

Projektowanie

Poprawność wykonywania projektów instalacji oświetlenia ewakuacyjnego

Technologie

Metody pomiaru nowego wskaźnika migotania światła (PstLM) zgodnie z wymaganiami ekoprojektu dla oświetlenia LED

Raport

Wpływ wymiany przestarzałego oświetlenia na oszczędności w budżetach publicznych       

Realizacje

Bezpieczniejsze przestrzenie handlowe dzięki dezynfekcji Philips UV-C. SIGNIFY

Inteligentne oświetlenie LED na stacji metra. KRULEN

Rekordowa liczba wykonanych modernizacji oświetlenia. ENERGA

Produkty

Nowe systemy oświetlenia zewnętrznego LEDS C4

Nowości

Biznes

Przetargi dotyczące oświetlenia LED Analiza I kwartału 2021

29. edycja Międzynarodowych Targów ŚWIATŁO w 2022 roku

Finansowanie wdrożeń technologii plusenergetycznych budynków

Newsy – kraj  

Newsy – świat