Światło w rewitalizacji przestrzeni miejskich

12 lutego 2015
Światło w rewitalizacji przestrzeni miejskich

Procesy rewitalizacji przestrzeni miejskich są procesami złożonymi zarówno w warstwie koncepcyjnej, jak i projektowej. Są to procesy dynamiczne, szczegółowo opisywane i różnie interpretowane naukowo w zależności od skali i kontekstu, uwarunkowań oraz stopnia ich realizacji. Wnikliwe studia nad rewitalizacją często pomijają zagadnienie systematycznie zaprojektowanej aranżacji oświetlenia architektonicznego.  Projekt aranżacji oświetleniowej nie jest wymaganym elementem w procesie rewitalizacji. Tymczasem studia nad zadaniami oświetlenia nocnego w kreowaniu wizerunku miasta pokazują niezwykle ważną rolę światła elektrycznego jako narzędzia kreowania przestrzeni.

Podczas analizy planów rewitalizacji na pierwszy plan wysuwa się potrzeba stworzenia rozwiązań normatywnych, które spowodują włączenie oświetlenia już we wczesne fazy tworzenia koncepcji projektowych. Aranżacja świetlna jest działaniem wspomagającym zadania rewitalizacji. Należy podkreślić potrzebę wypracowania schematów współpracy pomiędzy projektantami oświetlenia a urbanistami i architektami, realizującymi programy rewitalizacyjne, oraz zapotrzebowanie na dalsze poszerzone studia przypadków nad rolą światła w rewitalizacji na terenach nią objętych.

Obszerny materiał poruszający tematykę procesów rewitalizacji przestrzeni miejskich ukazał się w numerze 1.2015 kwartalnika Oświetlenie LED.