Opracowanie systemu pomiarowo-kalibracyjnego do cyfrowych pomiarów rozkładów luminancji oraz autonomicznego dopasowania parametrów fotometrycznych i kolorymetrycznych nowoczesnych urządzeń oświetleniowych i wyświetlających LED/OLED

31 maja 2024
Opracowanie systemu pomiarowo-kalibracyjnego do cyfrowych pomiarów rozkładów luminancji oraz autonomicznego dopasowania parametrów fotometrycznych i kolorymetrycznych nowoczesnych urządzeń oświetleniowych i wyświetlających LED/OLED

XXI wiek przyniósł rewolucyjne zmiany w technice świetlnej i podejściu do oświetlenia pomieszczeń. Zmieniło się również podejście do projektowania układów optycznych, gdzie punktem wyjścia do projektu jest specyficzny rozkład luminancji konkretnego źródła światła, zamiast uwzględnienia jedynie bryły fotometrycznej i przybliżonego gabarytu.

Niestety za rewolucją towarzyszącą rozwojowi źródeł światła i opraw oświetleniowych nie podąża rozwój fotometrii w technice świetlnej. Często archaiczne, kosztowne i czasochłonne metody dominują na rynku oświetleniowym. Naprzeciw oczekiwaniom rynkowym stającym się często koniecznością wychodzi firma „Lambda22”, która zajmuje się projektowaniem zintegrowanych systemów pomiarowych, wspartych algorytmami związanymi z szeroko rozumianą sztuczną inteligencją AI i uczeniem głębokim.

Podczas XXXII Krajowej Konferencji Oświetleniowej Technika Świetlna 2023 i 4. Forum Technologii Oświetleniowych Sebastian Słomiński w trakcie swojego wystąpienia przedstawi najnowsze urządzenia pomiarowe oferowane przez producenta. Produkty będzie można zobaczyć również na stoisku firmy podczas wydarzenia.

Sztandarowe produkty to innowacyjne, w pełni mobilne kamery luminancyjne z funkcją pomiaru koloru CMOS, o dokładności laboratoryjnej oraz chmurową wymianą danych. Dostępne są 3 podstawowe warianty rozdzielczości: 8.1, 12.4, 24.6 MPix w wersjach luminancyjnych oraz z pomiarem barwy. Stanowią podstawę systemów do pomiarów rozkładów luminancji, pomiarów drogowych oraz ultra szybkich pomiarów bryły fotometrycznej (<10 sekund), na podstawie analizy luminancyjnej i kolorymetrycznej, z dokładnością niemożliwą do uzyskania przy wykorzystaniu tradycyjnych metod goniometrycznych (ΔC=0,1°, Δγ=0,1°). Dopełnieniem systemu jest szybki goniometr oraz spektrometr o wysokiej dokładności i przełomowej łatwości obsługi z automatyzacją pomiarów LID (www.lambda22.eu).

Więcej o wydarzeniu: www.kko.ciepoland.pl