Systemy oświetlenia awaryjnego DATA 2 oraz TM-CB A od TM TECHNOLOGIE

26 maja 2017
Systemy oświetlenia awaryjnego DATA 2 oraz TM-CB A od TM TECHNOLOGIE

Inteligentne systemy zarządzania budynkami użyteczności publicznej mają za zadanie dostarczyć użytkownikowi wszelkich informacji na temat stanu poszczególnych instalacji znajdujących się w obiekcie oraz umożliwić zmianę konfiguracji, a tym samym zwiększyć efektywność systemu. Ze względu na złożoność instalacji, jaką jest oświetlenie awaryjne, bardzo często system uzupełniany jest o urządzenia monitorujące, pozwalające zarządzać oprawami do niego podłączonymi, co w sposób bezpośredni wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa budynku.

Firma TM TECHNOLOGIE Sp. z­ o.o. posiada w­ swojej ofercie najnowsze rozwiązania pozwalające na monitorowanie opraw posiadających własne źródło zasilania (system rozproszony) lub oprawy zasilane z­ centralnego źródła (system centralnej baterii). Każdy z­ systemów przedstawia różnorodność zastosowania w­ zależności od­ potrzeb i­ wymogów obiektu.

 Monitorowanie opraw w systemie rozproszonym

System monitoringu oświetlenia awaryjnego DATA 2 przeznaczony jest do monitorowania opraw w układzie rozproszonym. Dzięki zastosowaniu maksymalnej liczby rozdzielaczy sygnału C-Bridge  centrala sterująca może sprawować nadzór nad­ 4096 punktami oświetlenia awaryjnego za pomocą dwuprzewodowej magistrali danych TM-Bus (bez polaryzacji), co pozwala na zastosowanie rozwiązania w­ obiektach wielkopowierzchniowych.

Dodatkowym atutem są szerokie możliwości konfiguracji centrali sterującej DATA 2, co czyni system bezobsługowym, a­ dzięki nawigacji dotykowej i­ prostemu w­ obsłudze interfejsowi – intuicyjnym w użytkowaniu.

Całość artykułu można przeczytać w numerze 2/2017 Oświetlenie LED.

Więcej o systemach oświetlenia awaryjnego na www.tmtechnologie.pl