Systemy sterowania oświetleniem ulicznym

5 stycznia 2017
Systemy sterowania oświetleniem ulicznym

System GreenLight

Sterowniki Green Light Controller (GLC) produkowane przez wrocławską spółkę Apanet Green System ograniczają zużycie energii elektrycznej. GLC są integralną częścią systemu sterowania oświetleniem ulicznym i zapewniają zarządcy bezpośrednią kontrolę nad poszczególnymi elementami infrastruktury oświetleniowej. Ma to bezpośrednie przełożenie na oszczędności.

Wdrożony przez spółkę Apanet Green System projekt instalacji w Bydgoszczy – największej tego typu zrealizowanej w Europie Środkowo-Wschodniej – pokazał, że wydatki w zużyciu energii zostały ograniczone o ponad 55 proc., czyli znacznie powyżej pierwotnych założeń. Dużą zaletą inteligentnych systemów sterowania jest to, że w prosty sposób montowane są w już istniejących instalacjach oświetleniowych. System umożliwia też rozliczanie kosztów oświetlenia pomiędzy np. kilkoma podmiotami odpowiedzialnymi za oświetlenie obszaru zasilanego jedną instalacją, oferując niezależny dostęp do funkcji sterowania dla poszczególnych podmiotów.

Przegląd systemów sterowania oświetleniem ulicznym LED ukazał się w numerze 4.2016 kwartalnika Oświetlenie LED.

Zaprenumeruj!