Testery sprawności lamp LED

29 sierpnia 2019
Testery sprawności lamp LED

Firma Rabbit wprowadziła do oferty nową grupę urządzeń – testery do sprawdzania poprawnego działania lamp.  1-10test i DALItest to pierwsze na rynku przenośne testery. Urządzenia te są małe, lekkie, idealne do pracy na wysokościach.

Tester sprawności lampy 1-10test przystosowany jest do sterowania przy użyciu interfejsu 1-10, natomiast tester DALItest do sterowania przy użyciu interfejsu DALI.

Testowanie za pomocą 1-10test może się odbywać na dwa sposoby. W pierwszym trybie – automatycznym – moc lampy jest płynnie regulowana od wartości maksymalnej (10 V) do minimalnej (~0 V) . Po osiągnięciu minimalnej mocy lampa powraca do stanu, w którym świeci z maksymalną mocą. Test trwa około 5 s. Drugi, niezautomatyzowany tryb manualny polega na ręcznym, 11-stopniowym regulowaniu mocy lampy przy pomocy przycisków znajdujących się przy diodowym wskaźniku wysterowania.

Testując lampę za pomocą DALItest, użytkownik ma do wyboru również dwa sposoby testowania. Pierwszy to tryb automatyczny. W trybie tym moc lampy w początkowym etapie testu jest płynnie regulowana od niewielkiej wartości  do maksymalnej. W kolejnym etapie następuje kilkukrotne załączanie oraz wyłączanie lampy. Cały test trwa około 10 s. Drugim trybem jest niezautomatyzowany tryb manualny, który polega na ręcznym, pięciostopniowym regulowaniu mocy lampy przy pomocy przycisków.

Zaprenumeruj Oświetlenie LED