Unijne dotacje na poprawę efektywności energetycznej

4 lutego 2016
Unijne dotacje na poprawę efektywności energetycznej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczyna konkurs projektów w ramach działania Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach. Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej. Celem poddziałania 1.3.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko jest wspieranie głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej.

W ramach konkursu o dofinansowanie inwestycji mogą ubiegać się państwowe jednostki budżetowe, szkoły wyższe, administracja rządowa oraz nadzorowane lub podległe jej organy i jednostki administracyjne.
Głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynku prowadzi do zmniejszenia wartości wskaźników rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, energię końcową oraz na nieodnawialną energię pierwotną. Do uzyskania wsparcia mogą być zgłaszane inwestycje polegające na ociepleniu przegród budynku, wymianie okien, drzwi, wymianie lub modernizacji źródeł ciepła (chłodu) oraz instalacji: ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji, klimatyzacji lub oświetlenia. Zakres działań projektu musi wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego.

Budżet konkursu wynosi 200 mln zł ze środków Funduszu Spójności.
Nabór wniosków jest prowadzony od 22 stycznia do 29 kwietnia 2016 r. Wnioski należy składać przy użyciu generatora wniosków o dofinansowanie.

Zaprenumeruj Oświetlenie LED