VIII Konferencja Naukowo–Techniczna z cyklu „Energooszczędność w oświetleniu”

2 maja 2017
VIII Konferencja Naukowo–Techniczna z cyklu „Energooszczędność w oświetleniu”

VIII Konferencja Naukowo–Techniczna z cyklu „Energooszczędność w oświetleniu”

n.t. TECHNIKA ŚWIETLNA 2017

pod patronatem

Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP i Związku Producentów Sprzętu Oświetleniowego POL-Lighting

 

Organizatorzy Konferencji:

Oddział Poznański Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Międzynarodowe Targi Poznańskie

 

Termin i miejsce Konferencji:

23 maja 2017 r. w godzinach 10.00÷14.00 na terenach MTP, pawilon 7, sala 1. G i H

podczas Międzynarodowych Targów Energetyki EXPOPOWER 2017

 

Program Konferencji:

9.30 – Otwarcie sekretariatu konferencji, rejestracja uczestników

10.00÷10.10 – Otwarcie konferencji

10.10÷10.25 – Wprowadzenie, Piotr Pracki (PKOś)

10.25÷10.45 – Analiza współzależności pomiędzy ograniczeniem olśnienia przykrego i pożądanym oświetleniem sufitu i ścian we wnętrzach, Piotr Pracki (Politechnika Warszawska)

10.45÷11.05 – Oświetlenie w obiektach handlowych, Małgorzata Górczewska (Politechnika Poznańska)

11.05÷11.25 – Oddawanie barw lamp z diodami świecącymi, Krzysztof Wandachowicz, Michalina Taisner (Politechnika Poznańska)

11.25÷11.45 – Analiza cieplna taśm diodowych, Piotr Skrzypczak (Politechnika Poznańska)

11.45÷12.00 – P r z e r w a

12.00÷12.20 – Nowe spojrzenie na problem oświetlenia przejść dla pieszych, Wojciech Żagan (Politechnika Warszawska)

12.25÷12.45 – Pomiary w oświetleniu drogowym według najnowszych wymagań normalizacyjnych, Dariusz Czyżewski (Politechnika Warszawska)

12.45÷13.05 – Rozwój oświetlenia LED. Sterowanie i zarządzanie oświetleniem zewnętrznym, Marek Łasiński, Piotr Ratajkiewicz (Philips Lighting Poland S.A.)

13.05÷13.25 – Specyfikacje techniczne opraw diodowych LED, Marcin Bocheński (OSRAM Sp. z o.o.)

13.25÷13.45 – Oświetlenie LED dla obszarów kolejowych w świetle wymogów spółki PKP PLK S.A. na przykładzie opraw kolejowych firmy NORKA, Leszek Leniarski (KRULEN Sp. z o.o.)

13.45÷13.55 – P a n e l  d y s k u s y j n y

13.55÷14.00 – Z a k o ń c z e n i e  k o n f e r e n c j i (wydanie zaświadczeń OP SEP i WOIIB)

Informacje dla uczestników Konferencji:

Wstęp na VIII Konferencję jest bezpłatny po przesłaniu do dnia 15 maja 2017 r. na adres Oddziału Poznańskiego SEP formularza ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA pobranego z Biura OP SEP lub ze stron internetowych:

Zarządu Głównego SEP http://www.sep.com.pl

Oddziału Poznańskiego SEP http://www.sep.poznan.pl

Zgłoszenia przyjmowane będą do wyczerpania limitu miejsc według kolejności ich wpływu.

Wstęp na teren MTP jest bezpłatny po zarejestrowaniu się na stronie www.mtp24.pl lub w punkcie rejestracji przed wejściem na tereny targowe na hasło SEP.

Oddział Poznański SEP zaprasza również do odwiedzenia stoiska informacyjno-wystawowego SEP podczas Targów EXPOPOWER 2017 w dniach 23÷25 maja 2017 r. w pawilonie 7A.