Ważne zmiany dotyczące zasilaczy zewnętrznych- nowe rozporządzanie dotyczące Ekoprojektu

5 stycznia 2020
Ważne zmiany dotyczące zasilaczy zewnętrznych- nowe rozporządzanie dotyczące Ekoprojektu

Z dniem 1 kwietnia 2020 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Komisji UE nr 2019/1782  tym samym zmieniające rozporządzenie nr 278/2009. Wnosi ono szereg istotnych zmian, które zwiększają wymagania wobec zasilaczy zewnętrznych. Oczywiście ma to związek z ochroną środowiska
i oszczędnością energii. Zgodnie z wyliczeniami Komisji Europejskiej po wprowadzeniu zmian potencjalne roczne oszczędności energii końcowej  będą wynosić 4,3 TWh do 2030 r., co odpowiada 1,45 mln ton ekwiwalentu dwutlenku węgla, w porównaniu z sytuacją, w której nie podejmuje się dalszych działań.

Co to oznacza dla producentów opraw oświetleniowych?

W nowym rozporządzeniu zasilacze zewnętrzne, a ściślej przetwornice do oświetlenia –  taką definicję wprowadza rozporządzenie – nie są objęte wymogami ekoprojektu, pod warunkiem, że jest to  zasilacz zewnętrzny stosowany do zasilania źródeł oświetlenia o bardzo niskim napięciu.

Jak udowodnimy że dany zasilacz jest dedykowany do oświetlenia?

Jedynym z  dowodów przeznaczenia zasilacza jest  umieszczenie na nim odpowiednich informacji.  Opis „LED Driver” na zasilaczu jednoznacznie wskazuje do czego ma być użyty . Bez tej informacji trudno będzie nam udowodnić, że zasilacz jest stosowany tylko do oświetlenia. Również takie informacje dodatkowo możemy umieścić w instrukcji, gdzie jednoznacznie wskażemy do czego dany zasilacz jest przeznaczony.

Co nie podlega pod nowe rozporządzenie?

Oprócz przetwornic do oświetlenia wymogom rozporządzenia nie podlegają:

przetwornice napięcia, zasilacze bezprzerwowe, ładowarki do baterii bez funkcji zasilania, zasilacze zewnętrzne przeznaczone do urządzeń medycznych, iniektory mocy czynnej przez sieć Ethernet, stacje dokujące do urządzeń autonomicznych, zasilacze zewnętrzne wprowadzone do obrotu przed dniem 1 kwietnia 2025 r. jedynie jako części serwisowe lub części zamienne dla identycznych zasilaczy zewnętrznych, które zostały wprowadzone do obrotu przed dniem 1 kwietnia 2020 r., pod warunkiem że na danej części serwisowej lub części zamiennej bądź na jej opakowaniu wyraźnie wskazano „Zasilacz zewnętrzny przeznaczony do użytku wyłącznie jako część zamienna do” oraz nazwę odbiornika podstawowego lub odbiorników podstawowych, do których jest on przeznaczony (…)

Więcej w numerze 1/2020 Oświetlenie LED. Zaprenumeruj