Weryfikacja pomiarowa komputerowych projektów oświetlenia pośredniego LED

19 maja 2014
Weryfikacja pomiarowa komputerowych projektów oświetlenia pośredniego LED

Porównanie wizualizacji przykładowych instalacji oświetlenia pośredniego ze świetlówkami typu T5 oraz z LED-ami wyraźnie pokazuje przewagę tego drugiego rozwiązania. W przypadku świetlówek na suficie uzyskuje się zazwyczaj nierównomierne plamy świetlne. Przy instalacji z LED-ami możliwe jest uzyskanie równomiernego podświetlenia wnęki o dowolnej długości i kształcie przy założonej jasności, którym LED-y powinny być stosowane. Są one typowymi punktowymi źródłami światła o bardzo dużej luminancji i z tego powodu w innych instalacjach oświetleniowych mogą powodować znaczne olśnienie obserwatorów. Dotychczas jednak instalacje oświetlenia pośredniego stosowane były głównie ze względów estetycznych, a nie użytkowych, gdyż charakteryzowały się niską sprawnością oświetlenia.

W artykule opublikowanym w nr 2.2014 kwartalnika Oświetlenie LED przedstawiono analizę wpływu geometrii badanych instalacji oświetlenia pośredniego z LED-ami na sprawność i równomierność oświetlenia. Przykładowa instalacja oświetleniowa była najpierw badana na podstawie wyników symulacji komputerowych. Wcześniejsze prace autorów pokazały, że wyniki symulacji otrzymywane przy wykorzystaniu dwóch najpopularniejszych w Polsce programów oświetleniowych: Dialux (www.dial.de) i Relux (www.relux.biz), charakteryzują się znacznymi różnicami .

Z tego powodu symulacje komputerowe wykonywano, wykorzystując również własne oprogramowanie, którego algorytm oparto na metodzie Monte Carlo (MC) obliczeń świetlnych . W programach komercyjnych obliczenia wykonywano w trybie wysokiej dokładności. We własnym oprogramowaniu uwzględniano do 12 odbić promienia testowego od powierzchni pomieszczenia. Obliczenia wykonywano, założywszy podział płaszczyzny obliczeniowej na 48 (6 × 8) kwadratowych elementów. Przyjęta siatka obliczeniowa miała istotny wpływ na uzyskiwane wyniki obliczeniowe, szczególnie na wartość równomierności oświetlenia w pomieszczeniu. Wyniki obliczeniowe zweryfikowano następnie empirycznie poprzez pomiary rozkładu natężenia oświetlenia w wykonanym modelu.