Weszła w życie nowa ustawa o zużytym sprzęcie

10 lutego 2016
Weszła w życie nowa ustawa o zużytym sprzęcie

Od 1 stycznia br. roku weszła w życie nowa ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Wprowadza ona istotne zmiany w systemie funkcjonowania gospodarką zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.
Do najważniejszych zmian należą:

Odpowiedzialność wprowadzającego
Zgodnie z nowymi przepisami to producent/wprowadzający sprzęt będzie ponosił pełną odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami, które powstają z produktów wprowadzanych przez niego na krajowy rynek, również wtedy gdy obowiązki te będą realizowane za pośrednictwem organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Zwiększenie poziomów zbierania
Od dnia 1 stycznia 2016 r. wszyscy wprowadzający sprzęt (nie tylko sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych – jak dotychczas) jest obowiązany do osiągania minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu, które wynoszą nie mniej niż 40% średniorocznej masy sprzętu wprowadzonego do obrotu (obecnie jest to 35 % w stosunku do masy sprzętu wprowadzonej w poprzednim roku kalendarzowym). Od stycznia 2018 r. poziom zbierania będzie wynosił 40%, a od stycznia 2021 r. – 65% średniorocznej masy sprzętu wprowadzonego do obrotu.

Zmiana ilości i zakresu grup sprzętu
Od 1 stycznia 2018 r. zmianie ulegnie zakres grup sprzętowych podlegających przepisom ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (z 10 do 6 grup). Obecnie funkcjonuje 10 grup sprzętu, w których ujęte są różne, ze względu na sposób i koszt przetwarzania, rodzaje sprzętu. To umożliwia wywiązywanie się przedsiębiorców z obowiązków ustawowych poprzez przetwarzanie np. tańszej w kosztach przetworzenia pralki (grupa I) pomimo, że przedsiębiorca wprowadza na rynek lodówki (również grupa I). Zmienione grupy uwzględniają grupy sprzętu m.in. pod względem kosztów związanych z ich przetwarzaniem.
Zwiększenie możliwości nieodpłatnego oddania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Ustawa zobowiąże duże sklepy, o powierzchni przeznaczonej sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego przekraczającej 400 m kw., do nieodpłatnego przyjęcia małogabarytowego zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych (żaden z jego zewnętrznych wymiarów nie może przekraczać 25 cm), bez konieczności zakupu nowego urządzenia. Dotychczas nieodpłatny zwrot zużytego urządzenia możliwy był tylko przy zakupie nowego urządzenia.

Zwiększenie ilości administracyjnych kar pieniężnych
Nowa ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zwiększa ilość administracyjnych kar pieniężnych. W ww. ustawie z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie przewidziano 8 kar pieniężnych (od 5000 zł do 5 000 000 zł) za naruszenia przepisów tej ustawy. Nowa ustawa przewiduje 45 administracyjnych kar pieniężnych, gdzie wysokość kary rozpoczyna się od 5000 zł, a górny pułap to 1 000 000 zł.

 

Źródło: www.gios.gov.pl