Włącz i mierz. Tworzymy urządzenia przyjazne dla użytkownika

22 lutego 2018
Włącz i mierz.  Tworzymy urządzenia przyjazne dla użytkownika

Rozmowa z Mikołajem Przybyłą, COO w GL Optic

Skąd pomysł na biznes?

Na pomysł tworzenia urządzeń pomiarowych do kontroli produktów oświetleniowych wpadli podczas jednej z międzynarodowych konferencji oświetleniowych założyciele firmy GL Optic: Michael Gall i Jan Lalek.

Michael Gall jest właścicielem firmy zajmującej się produkcją specjalistycznych lamp dla poligrafii oraz przemysłu samochodowego, stosowanych do oceny wizualnej barwy, połysku i kształtu przedmiotów w standaryzowanych warunkach oświetleniowych, np. we wzorcowniach. Do takiej oceny stosuje się określonej jakości oświetlenie, zapewniające oczekiwaną barwę światła i mające wysoki wskaźnik oddawania barw. Ponadto warunki oświetleniowe muszą odpowiadać normie ISO. Aby produkować odpowiedniej jakości lampy, spełniające te wymagania, niezbędne były narzędzia do weryfikacji ich jakości.

Pierwsze takie urządzenie zostało zaprojektowane przez Jana Lalka, wynalazcę i dyrektora technicznego GL Optic, i wyprodukowane w Puszczykowie w 2009 roku. Po porównaniu gotowego produktu z wzorcami urządzeń z akredytowanych laboratoriów okazało się, że spełnia ono wszelkie wymagania, a dodatkowo jest atrakcyjne cenowo.

W tym samym czasie na rynku zaczęły pojawiać się pierwsze produkty LED o bardzo różnych, często słabych parametrach świetlnych. Powstała potrzeba rynkowa weryfikacji parametrów tych produktów. Wówczas powstał pomysł na stworzenie nowych urządzeń pomiarowych: odpowiadających dokładnością pomiarów urządzeniom laboratoryjnym, ale praktycznych w zastosowaniu, a jednocześnie przystępnych cenowo.

Komu są dedykowane urządzenia tworzone przez GL Optic?

  Początkowo nasza oferta była kierowana do firm oświetleniowych, które mają swoje działy badawczo-rozwojowe. Szybko jednak okazało się, że takiego sprzętu pomiarowego potrzebują również importerzy i dystrybutorzy produktów LED, którzy na dużą skalę zaczęli włączać produkty ledowe do swojej oferty.

Pierwsze nasze mierniki były przenośnymi urządzeniami kompaktowymi. W kolejnych latach powstawały urządzenia laboratoryjne, kule całkujące, przystawki pomiarowe, które pozwoliły nam na dostarczanie kompletnych systemów do laboratoryjnej kontroli jakości produktów oświetleniowych LED.

Naszymi klientami są również podmioty z branży elektronicznej, ściśle powiązanej z branżą LED. To firmy wytwarzające zaawansowane technologicznie produkty elektroniczne, jednak z niewielkim doświadczeniem w branży oświetleniowej. Weryfikacja tworzonych przez te firmy produktów oświetleniowych jest niezbędna.

Nasze mierniki są również wykorzystywane w branży samochodowej, i to nie tylko, jeśli chodzi o oświetlenie drogowe, ale również oświetlenie wnętrza samochodów, podświetlenie wyświetlaczy, wskaźników itp. Wszystkie te elementy wyposażenia muszą spełniać odpowiednie wymagania. To samo dotyczy branży AGD, gdzie elementy podświetlane wymagają weryfikacji przed oddaniem do użytkowania.

Największą grupą odbiorców jest jednak przemysł oświetleniowy, gdzie nasze urządzenia służą do weryfikacji produktów oświetleniowych do ogólnych celów oświetleniowych.

Od dwóch lat gorącym tematem jest również wykorzystanie technologii LED do produkcji roślin (…)

(całość wywiadu można przeczytać w numerze 1/2018 dwumiesięcznika Oświetlenie LED)

Rys historyczny firmy GL Optic

  • W 2009 roku GL Optic powstała jako marka urządzeń do pomiaru światła, projektowanych i wytwarzanych w Puszczykowie przez zespół ds. badań i rozwoju (BiR) oraz dział produkcji firmy LAFOT, a dystrybuowanych przez firmę JUST Normlicht do różnych krajów w Europie i USA.
  • W okresie pomiędzy 2010 a 2013 rokiem na potrzeby rynku oświetleniowego LED kilkuosobowy zespół specjalistów z zakresu mechaniki, optyki, elektroniki i oprogramowania podjął prace badawcze i wdrożył kilka podstawowych urządzeń do pomiaru światła, m.in. dwa spektroradiometry, kule całkujące i inne sondy do pomiarów optycznych. Jednocześnie przeprowadzone prace badawcze dały podstawę do zaprojektowania i wdrożenia unikalnej w Europie metody korekcji światła rozproszonego w urządzeniach pomiarowych.
  • W roku 2014 została podjęta decyzja o wydzieleniu GL Optic jako samodzielnego podmiotu gospodarczego. Zarejestrowano spółkę GL Optic Lichtmesstechnik GmbH w Niemczech, a udziały w nowo utworzonej spółce objęli: spółka JUST Normlicht będąca własnością Michaela Galla, zajmująca się dystrybucją na główne rynki Europy i USA, Jan Lalek pełniący funkcję szefa działu BiR oraz Mikołaj Przybyła pełniący funkcję dyrektora zarządzającego. W tym okresie podjęto prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem i wdrożeniem do produkcji spektroradiometru o rozszerzonym zakresie spektralnym, wysokiej rozdzielczości optycznej.
  • W tym samym roku została powołana spółka GL Optic R&D Center w Puszczykowie, kontynuująca działalność w zakresie BiR oraz produkcję urządzeń i wprowadzanie ich na rynki Europy, Ameryki i Azji. W tym okresie przeprowadzono kilka ważnych projektów BiR zakończonych wdrożeniem. Jednym z najistotniejszych był projekt opracowania i wdrożenia do produkcji przenośnego układu do pomiarów i oceny zagrożenia dla skóry i oka, który został dostarczony w ramach realizowanego przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie projektu wyposażenia laboratoriów w budynku laboratoryjnym pod nazwą Centrum Badań i Rozwoju Technik Bezpieczeństwa Procesów Pracy i Środowiska (TECH-SAFE-BIO) Po zmianie formy prawnej w 2016 roku nadal jest prowadzona działalność badawczo-rozwojowa i produkcyjna pod sztandarem firmy GL Optic Polska Sp. z o.o. Sp.k.
  • W roku 2017 prowadzony był projekt BiR dotyczący zaprojektowania i wdrożenia do produkcji układu pomiarowego, który jest realizacją wzorca widmowego rozkładu strumienia świetlnego wraz z rozkładem przestrzennym światłości na potrzeby moskiewskiego instytutu VNIOFII, wiodącej jednostki badawczej, odpowiedzialnej za rozwój i utrzymanie narodowego systemu zapewnienia zgodności pomiarowej w zakresie fotometrii i radiometrii w Federacji Rosyjskiej.
  • Obecnie główne przedmioty działalności to produkcja i sprzedaż instrumentów do pomiarów promieniowania optycznego w zakresie widzialnym oraz rozwój technologii pomiarowej w zakresie nadfioletu i podczerwieni. Zgodnie z nową strategią firmy planowane jest rozszerzenie współpracy z jednostkami naukowymi, a działalność zakładowego laboratorium wzorcującego ma być podstawą do wymiany doświadczeń pomiędzy nauką a przemysłem w zakresie pomiarów promieniowania optycznego. Jednocześnie w ramach prowadzonych prac i współpracy badawczej w 2018 roku ma nastąpić zainstalowanie i uruchomienie realizacji pierwotnego wzorca światłości wykorzystującej promieniowanie ciała doskonale czarnego. Będzie to jedyna w krajach Europy Środkowej taka realizacja wzorca o najwyższej, światowej dokładności. Dostęp do tego typu wzorca będzie wpływał na podnoszenie dokładności wzorcowania instrumentów pomiarowych niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa i oceny jakości źródeł światła, a co za tym idzie, zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki w zakresie wytwarzanych i wprowadzanych na rynek produktów oświetleniowych.