WLMS – inteligentny system zarządzania oświetleniem

10 lipca 2018

WAGO Lighting Management System (WLMS) jest optymalnym rozwiązaniem do nowych, a także do istniejących instalacji. Niezwykle elastyczne możliwości dopasowania pozwalają dobrać odpowiednią koncepcję systemu zarówno dla małej hali produkcyjnej, jak i największego centrum logistycznego. Właśnie dzięki wydajnemu systemowi zarządzania możemy zredukować koszty cyklu życia całej instalacji oświetleniowej.

Wiele przydatnych funkcji umożliwia autonomiczną i niezależną obsługę instalacji oświetleniowej. I tak np. wspomagana podpowiedziami systemowymi konfiguracja jest pomocna przy samodzielnym uruchamianiu. Jeśli zaistnieje potrzeba zmiany przeznaczenia części zakładu, to wystarczy, że zakładowy personel techniczny zmieni konfigurację oświetlenia za pomocą interfejsu WWW. Poza tym dzięki zintegrowanej funkcji zarządzania czasem można łatwo dopasować działanie systemu oświetleniowego do harmonogramu pracy zakładu. Dodatkową pomocą przy planowaniu kosztów i prac konserwacyjnych jest kompleksowy system diagnostyki, który dostarcza takich informacji, jak: plan przeglądów, tabele alarmów, wskaźniki stanu oraz rejestracja czasu pracy urządzeń. Niezwykle ważną funkcjonalnością systemu WLMS WAGO jest również pomiar oraz rejestracja danych o zużyciu energii, np. w celu dalszej analizy lub spełnienia wymogów odpowiednich regulacji prawnych związanych z audytami energetycznymi.

Podstawowym założeniem systemu WAGO jest przede wszystkim dostarczenie użytkownikowi rozwiązania, które umożliwia pełną i łatwą kontrolę nad instalacją, bez konieczności żmudnego i skomplikowanego programowania. Stąd duży wybór już gotowych funkcji i interfejsów. WAGO WLMS jest w pełni integrowalny praktycznie z każdym systemem BMS. Do realizacji swoich funkcjonalności rozwiązanie WAGO wykorzystuje otwarte standardy, takie jak DALI, EnOcean oraz Modbus.

Główne zalety systemu zarządzania oświetleniem WLMS WAGO:

 • Redukcja kosztów wynikających z cyklu życia urządzeń
 • Możliwość łatwego dopasowania do indywidualnych potrzeb
 • Łatwy rozruch w oparciu o prostą konfigurację poprzez WWW
 • Brak konieczności zakupu narzędzi programistycznych
 • Łatwa modernizacja bez potrzeby żmudnego programowania
 • Możliwość podłączenia do nadrzędnych systemów zarządzania budynkiem BMS i obsługi w aplikacjach przemysłowych lub budynkowych
 • Różnorodne funkcje sterowania oświetleniem, np. regulacja natężenia lub utrzymywanie stałego oświetlenia
 • Bogate możliwości diagnostyki na podstawie wskaźników statusu oraz rejestru godzin pracy
 • DALI i EnOcean jako standard
 • Konfiguracja i dokumentacja za pomocą Microsoft Excel z funkcją importu/eksportu
 • Przydatne funkcje, takie jak funkcja testowa oraz sekwencje świetlne
 • Automatyczne tworzenie dokumentacji już podczas rozruchu systemu

Nowoczesny system zarządzania oświetleniem WLMS pozwala nie tylko redukować koszty oraz zużycie energii, lecz także łączy ekonomiczność i efektywne wykorzystywanie zasobów z elastycznym podejściem do potrzeb użytkownika.