Wsparcie wdrażania innowacyjnych technologii

27 lipca 2016
Wsparcie wdrażania innowacyjnych technologii

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza na szkolenie w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków krajowych w ramach Programu priorytetowego:

„Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce

 Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych”

Celem programu jest wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych służących ograniczeniu oddziaływania zakładów, instalacji, urządzeń na środowisko oraz wykorzystaniu lub produkcji technologii wpisujących się w jeden z obszarów Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, w tym: Inteligentne i energooszczędne budownictwo.

Szkolenie jest bezpłatne.

Termin: 9 sierpnia 2016 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY