Wspólny program certyfikacji

1 lutego 2019
Wspólny program certyfikacji

Konsorcjum Zhaga (Zhaga) i Digital Illumination Interface Alliance (DiiA) opracowują wspólny program certyfikacji opraw i komponentów, który umożliwia tworzenie inteligentnych opraw LED z łącznością IoT (ang. Internet of Things – Internet rzeczy). Program certyfikacji będzie oparty na układach Zhaga i DiiA. Interfejs ten upraszcza dodawanie węzłów komunikacyjnych/czujnikowych do opraw LED z interoperacyjnością typu plug-and-play. Początkowo nacisk kładziony jest na oświetlenie zewnętrzne, ale zostaną opracowane również rozwiązania wewnętrzne. Wspólny program certyfikacji obejmie zewnętrzne oprawy LED, a także komponenty (sterowniki, czujniki). Znak certyfikacyjny wyraźnie wskazuje na interoperacyjność i będzie wspierał tworzenie nowych korzyści dla inteligentnych miast (ang. smart cities).

Dalsze szczegóły zostaną ogłoszone w II kwartale 2019 r.

Digital Illumination Interface Alliance (DiiA) to otwarte globalne konsorcjum firm oświetleniowych. DiiA obsługuje program certyfikacyjny DALI-2, oparty na najnowszej wersji międzynarodowego standardu IEC 62386.

Zhaga jest globalnym stowarzyszeniem firm oświetleniowych, które standaryzuje interfejsy komponentów opraw LED i złożonych układów LED.

Zaprenumeruj Oświetlenie LED