Wymiana oświetlenia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

26 marca 2017
Wymiana oświetlenia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

Dnia 10 marca 2017 r. Warszawski Uniwersytet Medyczny podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynków Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.

W jego ramach zostanie przeprowadzona gruntowna termomodernizacja obiektu, w tym ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachów, ocieplenie stropu nad piwnicą, wymiana stolarki na nową oraz jej częściowe zamurowanie, modernizacja wentylacji, wymiana opraw oświetleniowych, modernizacja systemu ogrzewania, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz wykonanie systemu zarządzania energią.

Planowany całkowity koszt projektu wynosi 21 257 320,97 zł.

Zaprenumeruj Oświetlenie LED