Wyniki konkursu na Najlepszą Inwestycję Oświetleniową 2019 roku i Najlepiej Oświetloną Gminę i Miasto 2019

27 stycznia 2020
Wyniki konkursu na Najlepszą Inwestycję Oświetleniową 2019 roku i Najlepiej Oświetloną Gminę i Miasto 2019

Komisja Konkursowa na posiedzeniu plenarnym dokonała szczegółowej analizy wyników wizytowanych inwestycji oświetleniowych i postanowiła przyznać następujące nagrody oraz wyróżnienia:

Tytuł Najlepiej Oświetlonej Gminy i Miasta 2019 r. przyznano Gminie Olsztyn za szeroki zakres i bardzo wysoki poziom, inwestycji oświetleniowych, które stanowią kontynuację kompleksowej budowy oraz modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

Komisja wzięła pod uwagę kompleksowość wykonanych inwestycji, ich różnorodność oraz uzyskane bardzo dobre efekty oświetleniowe.

Tytuł najlepszej Inwestycji Oświetleniowej 2019 r. przyznano firmie LUG Light Factory za iluminację Hotelu Europejskiego.

Komisja doceniła uzyskane doskonałe efekty oświetleniowe tej inwestycji, które nadają budynkowi niezwykły charakter w porze nocnej. Na szczególną uwagę zasługuje dbałość i wierne odwzorowanie historycznych opraw oświetleniowych, miejsce ich usytuowania oraz sposób montażu.

Nagrodę specjalną przyznano Urzędowi Miasta Żory za oświetlenie Centrum Przesiadkowego i terenu wokół obiektu w ramach projektu pn.: Mobilni Żorzanie – systemowe rozwiązania w zakresie mobilności miejskiej.”

Oświetlenie w tej inwestycji stanowi integralną część architektury. Jest to najlepszy przykład, jak oświetlenie może kreować przestrzeń architektoniczną i stanowić jej istotę.

 

Fot. Iluminacja Hotelu Europejski

Zaprenumeruj Oświetlenie LED