Wyniki konkursu oświetleniowego

4 marca 2019
Wyniki konkursu oświetleniowego

Wyniki Konkursu „Na najlepiej oświetloną gminę i miasto 2018 roku” i „Najlepszą inwestycję oświetleniową 2018 roku.”

Tytuł NAJLEPIEJ OŚWIETLONEJ GMINY I MIASTA 2018 roku przyznano Gminie Wiejskiej Zgorzelec za kompleksową modernizację i dobudowę nowych punktów i linii oświetlenia drogowego na terenie gminy.

Tytuł NAJLEPSZEJ INWESTYCJI OŚWIETLENIOWEJ 2018 roku przyznano Gminie Miastu Świdnica za oświetlenie i rewaloryzację Parku Centralnego w Świdnicy.

NAGRODĘ SPECJALNĄ przyznano Gminie Olsztyn za Masterplan Oświetlenia i Iluminację Głównej Trasy Spacerowo-Handlowej oraz dalszą rozbudowę systemu sterowania oświetleniem na terenie miasta Olsztyn.

W kategorii OŚWIETLENIE DRÓG i TERENÓW PUBLICZNYCH

 I nagrody nie przyznano

 II nagrodę otrzymała Gmina Miasto Rzeszów za:

 1. Rozbudowę publicznej drogi gminnej ul. Uroczej wraz z budową publicznej drogi gminnej łączącej ul. Uroczą z ul. Zaciszna – etap I
 2. Budowę publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką
 3. Budowę oświetlenia ul. Żeglarskiej (od ul. Hetmańskiej do dz. nr 1763/4)

oraz ex aequo

 II nagrodę otrzymała Gmina Olsztyn za:

 1. Przebudowę ul. Płoskiego i dojazd do węzła Obwodnicy Jaroty
 2. Ulice lokalne na zapleczu Knosały
 3. Węzeł przesiadkowy z Rondem na Placu Bema

Wyróżnienie w kategorii „Oświetlenie drogowe i terenów publicznych” otrzymały:

Miasto i Gmina Morawica za:

 1. Modernizację oświetlenia ulicznego,
 2. Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Bilczy
 3. Rozbudowę oświetlenia ulicznego 2016, 2017, 2018

oraz ex aequo

Gmina Terespol za:

 1. Budowę wydzielonego oświetlenia drogi gminnej w Lechutach Dużych,
 2. Budowę wydzielonego oświetlenia drogi gminnej – ul. Kolejarzy w Małaszewiczach,
 3. Budowę jednego stanowiska oświetleniowego drogi gminnej zasilanego baterią fotowoltaiczną w m. Bohukały,
 4. Budowę oświetlenia w Krzyczewie,
 5. Budowę oświetlenia ulicznego na nowym osiedlu mieszkaniowym w Kobylanach,
 6. Budowę dwóch stanowisk oświetleniowych zasilanych baterią fotowoltaiczną w m. Łobaczew Mały

W kategorii OŚWIETLENIE TERENÓW REKREACYJNYCH, PARKÓW I MAŁEJ ARCHITEKTURY przyznano:

I nagrodę Gminie Korycin za Park Kulturowy Korycin – Milewszczyzna.

II nagrodę Gminie Miasto Rzeszów za budowę oświetlenia ciągu pieszego nad Wisłokiem od Olszynek do mostu Narutowicza

III nagrodę Zakładowi Usług Komunalnych w Jarocinie za oświetlenie skweru przy ul. Wrocławskiej.

W kategorii OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE OBIEKTÓW PUBLICZNYCH, CENTRÓW I BUDYNKÓW HANDLOWYCH ORAZ OBIEKTÓW USŁUGOWYCH I HOTELOWYCH

I nagrodę otrzymała firma PHU CORA Adam Sikora za oświetlenie salonu łazienek BELLAMICA w Piekarach Śląskich

II nagrodę otrzymała firma LUG Light Factory Sp. z o.o. za oświetlenie biurowca Bałtyk w Poznaniu

W kategorii ILUMINACJA OBIEKTÓW PUBLICZNYCH, PRYWATNYCH ORAZ OBIEKTÓW SAKRALNYCH

I nagrodę przyznano firmie LUG LIGH Factory Sp. z o.o. za rewitalizację oświetlenia w miejskiej przestrzeni Zielonej Góry: Winne Wzgórza (oświetlenie Palmiarni i Parku Winnego) i iluminację ruin zamku w Zatoniu.

II nagrody nie przyznano

III nagrodę Gmina Miasto Rzeszów otrzymuje za iluminację kładki nad Wisłokiem

W kategorii OŚWIETLENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH przyznano:

I nagrodę Zakładowi Usług Komunalnych w Jarocinie za oświetlenie boiska szkolnego wraz
z parkingiem przy szkole w miejscowości Cielcza.

W kategorii OŚWIETLENIE ŚWIĄTECZNE I OKAZJONALNE

 I nagrodę przyznano Gminie Miejskiej Kraków za dekorację świąteczno-noworoczną miasta.

W kategorii OŚWIETLENIE LUB ILUMINACJA OBIEKTU/PRZESTRZENI PUBLICZNEJ ZWIĄZANE
Z OBCHODAMI 100-EJ ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI RP

 I miejsce otrzymał Urząd Miasta Nowego Sącza za patriotyczne oświetlenie budynku Ratusza miejskiego.

Więcej na www.pzpo.pl