Wzrosła liczba przetargów na oświetlenie LED

20 kwietnia 2017
Wzrosła liczba przetargów na oświetlenie LED

Od stycznia do marca 2017 r. ogłoszono 783 przetargi (to o 218 ogłoszeń więcej niż w poprzednim kwartale) których przedmiot był związany z oświetleniem LED (w ogłoszonych przetargach oświetlenie LED występuje samodzielnie lub jako część składowa większego przetargu).

Najaktywniejszym okresem I kwartału 2017 r., w którym ukazywały się publikacje ogłoszeń dotyczących oświetlenia LED, był luty i marzec (odpowiednio: 287 i 288 ogłoszeń przetargowych). W styczniu pojawiło się 208 takich wzmianek.

Zdecydowanie najwięcej informacji o wszczęciu postępowania przetargowego związanego z oświetleniem LED ogłaszano w województwie śląskim – 143 informacji. Kolejne miejsca zajęły województwa mazowieckie (140) oraz wielkopolskie (74). Najmniejszą ich liczbę zmonitorowano w województwie podlaskim (12).

Pełny raport ukaże się w numerze 2/2017 kwartalnika Oświetlenie LED. Zaprenumeruj.