Wzrost sprzedaży rozwiązań LED w kraju i za granicą

24 marca 2016
Wzrost sprzedaży rozwiązań LED w kraju i za granicą

Firma ES-System opublikowała wyniki finansowe za rok 2015.
W IV kwartale 2015 roku sprzedaż krajowa wyniosła 42 mln zł, co oznacza wzrost o 14,6% r/r. Zgodnie z oczekiwaniami, narastająco w całym 2015 roku Grupa ES-System zanotowała sprzedaż krajową w wysokości 151 mln zł (wzrost o 9,6% r/r). Wynik ten jest pochodną zwiększenia sprzedaży w dwóch kluczowych segmentach działalności: architektonicznym – wzrost o 29,5% r/r, przemysłowym – wzrost o 9,3% r/r.
Do wzrostu sprzedaży w kraju przyczyniły się optymalizacje istniejących i wprowadzenie nowych, zaawansowanych technologicznie rozwiązań, głównie w technologii LED.
W 2015 roku udział rozwiązań LED w sprzedaży krajowej stanowił 46,8% całkowitej sprzedaży (wobec 27,4% w 2014 roku).

 

W IV kwartale 2015 roku Grupa ES-System miała sprzedaż eksportową o wartości 9,8 mln zł (14,1% niższą r/r). Narastająco w 2015 roku sprzedaż eksportowa osiągnęła poziom 33,1 mln zł (6,3% wzrostu r/r). Największy wzrost, zarówno wartościowy, jak i procentowy zanotowano na rynkach: arabskim, irlandzkim, szwajcarskim i portugalskim. Największe rynki eksportowe w omawianym okresie to: szwedzki – 19,8% udziału w sprzedaży eksportowej, niemiecki – 11,7%, czeski – 8,1%.
Grupa ES-System zdywersyfikowała swój portfel zamówień na rynku wschodnim i pomimo spadku sprzedaży w Rosji (o 48% r/r w 2015 roku), sprzedaż w całym regionie wschodnim zmniejszyła się jedynie o 11%, dzięki znacznym wzrostom w krajach bałtyckich: na Łotwie – o 42%, w Estonii – o 16%, na Litwie – o 13%. Udało się też odwrócić tendencję spadkową w sprzedaży na Ukrainie, gdzie nastąpił wzrost o 6% r/r.
W IV kwartale 2015 roku sprzedaż rozwiązań LED wzrosła o 53% r/r. W okresie od stycznia do grudnia 2015 roku oświetlenie LED w eksporcie stanowiło 57,4% całkowitej sprzedaży wobec 31,5% w całym 2014 roku. Dynamika wzrostu wyniosła 94,4% r/r.
W 2016 roku spółka ES-System zakłada dalszy rozwój na rynku krajowym w dotychczasowych segmentach działalności: architektonicznym, przemysłowym i zewnętrznym, bazujący głównie na technologii LED.

 

Zaprenumeruj Oświetlenie LED