Wzrosty w kraju zgodnie z założeniami

8 kwietnia 2019
Wzrosty w kraju zgodnie z założeniami

Firma ES-SYSTEM przedstawiła wyniki finansowe za 2018 r.

W ostatnim roku ES-SYSTEM umocniła pozycję na rynku w kraju i zanotowała jednoprocentowy wzrost skonsolidowanej sprzedaży Grupy. Eksport pozostał pod wpływem słabszej koniunktury, co wpłynęło negatywnie na sprzedaż za granicą i obniżyło zysk spółki. Spółka weszła w br. z dobrym portfelem zleceń, w związku z tym zakładamy, że I kw. przyniesie kilkuprocentowy wzrost sprzedaży krajowej – mówi Rafał Gawrylak, prezes Zarządu ES-SYSTEM SA.

W IV kw. 2018 r. sprzedaż krajowa ES-SYSTEM wyniosła 39,5 mln zł, co oznacza spadek o 8,6% r/r i jest pochodną opóźnień w odbiorze już zamówionych towarów. Narastająco w 2018 r. na rynku krajowym zrealizowano sprzedaż na poziomie 155,8 mln zł, co stanowi wzrost o 5,2% r/r.

Wzrosty w kraju są zgodne z wcześniejszymi założeniami i wynikają m.in. z umocnienia pozycji w segmencie oświetlenia architektonicznego, zewnętrznego oraz sterowania. W 2019 r. spodziewany jest dalszy wzrost sprzedaży opraw zewnętrznych, w szczególności opraw ulicznych. W związku z coraz większym zainteresowaniem klientów projektami wykorzystującymi najnowsze technologie zakładamy także dalsze wzrosty sprzedaży rozwiązań z segmentu sterowania – podsumowuje prezes Gawrylak.

W 2018 r. sprzedaż oświetlenia architektonicznego wzrosła o 10,9% r/r, sprzedaż opraw oświetlenia przemysłowego spadła o 3,6% r/r, oświetlenie zewnętrzne zanotowało wzrost o 3,7% r/r.

W systemach sterowania w całym 2018 r. sprzedaż wzrosła o 117,4% r/r. To efekt coraz większego zainteresowania inwestorów zwiększaniem stopy zwrotu z inwestycji. Zastosowanie opraw z segmentu sterowania pozwala na ograniczenie zużycia energii elektrycznej nawet do 80% w porównaniu do klasycznych, niezarządzanych rozwiązań oświetleniowych.

W IV kw. 2018 r. Grupa Kapitałowa zanotowała sprzedaż eksportową na poziomie 9,8 mln zł, tj. niższą o 6,9% r/r. W całym 2018 r. sprzedaż eksportowa wyniosła 36 mln zł, co oznacza 13,6% spadku r/r i jest pochodną spadku sprzedaży w segmencie oświetlenia architektonicznego i przemysłowego.Grupa ES-SYSTEM pokazała natomiast silną pozycję w segmencie oświetlenia zewnętrznego, który w ubiegłym roku wzrósł o 64% r/r.

W 2018 r. przychody ze sprzedaży oświetlenia LED w Grupie wzrosły o 9,6% r/r i stanowiły 78,5% sprzedaży ogółem. W kraju rozwiązania oparte na technologii LED stanowiły 77,4% całkowitej sprzedaży wobec 72,2% w 2017 r. Za granicą Grupa zanotowała wzrost udziału sprzedaży LED do 83,2% w stosunku do 71,6% w 2017 r.

EBIT Grupy w IV kw. 2018 r. wyniósł -1,4 mln zł, co stanowi spadek o 145,3% r/r. W całym 2018 r. zysk operacyjny ukształtował się na poziomie 5,6 mln zł, tj. o 27,1% mniej r/r. Koszty operacyjne w całym 2018 r. wyniosły 71,1 mln zł i były wyższe o 9% r/r.

Jest to głównie pochodna wzrostu kosztów świadczeń pracowniczych (65,3 mln zł w 2018 r. w porównaniu z 60,3 mln zł w 2017 r.) i kosztów udziału w targach. Narastająco koszty usług obcych (usługi pracowników tymczasowych oraz prowizje pośredników i przedstawicieli handlowych) wyniosły 20 mln zł i były wyższe o 2,4 mln zł w porównaniu z 2017 r. ES-SYSTEM osiągnęła 43 tys. zł zysku na pozostałej działalności operacyjnej w porównaniu do 1,2 mln zł w 2017 r. (wynik wysokiej bazy porównawczej).

W IV kw. 2018 r. Grupa odnotowała 0,8 mln zł straty netto, wobec 2,2 mln zł zysku w analogicznym okresie 2017 r. Narastająco w 2018 r. ES-SYSTEM osiągnęła zysk w wysokości 5,6 mln zł, co oznacza spadek o 20,2% względem 2017 r.

Fot. ES-SYSTEM

Zaprenumeruj Oświetlenie LED