Zapraszamy na warsztat: Zanieczyszczenie światłem w przestrzeni publicznej

6 czerwca 2024
Zapraszamy na warsztat: Zanieczyszczenie światłem w przestrzeni publicznej

Postępująca urbanizacja spowodowała coraz większe wykorzystanie sprzętu oświetlenia elektrycznego w nocy. Następstwem tego procesu jest powiększające się zanieczyszczenie światłem. Zjawisko to jest kwalifikowane jako negatywne, ponieważ niekorzystnie wpływa na funkcjonowanie całego ekosystemu w wielu aspektach m.in.  ekologicznych i ekonomicznych.

Podczas XXXII Krajowej Konferencji Oświetleniowej Technika Świetlna 2024 i 4 . Forum Technologii Oświetleniowych  odbędzie się  warsztat

Zanieczyszczenie światłem w przestrzeni publicznej

W ramach warsztatu zostaną omówione kwestie definicji, przyczyn i skutków zanieczyszczenia światłem. Duża uwaga zostanie poświęcona wytycznym i wymaganiom stawianym zewnętrznym instalacjom oświetleniowym pod względem ograniczenia tzw. światła przeszkadzającego, będącego nieodłączną częścią zjawiska zanieczyszczenia światłem. Prowadzący zaprezentują i skomentują  ciekawe, skłaniające do przemyśleń przykłady realizacji instalacji oświetleniowych, funkcjonujących w zewnętrznej przestrzeni publicznej. Podczas warsztatu nastąpi również próba sprecyzowania oczekiwań środowiska oświetleniowego względem przepisów, czynności projektowych, pomiarowych i weryfikacyjnych mających na celu ograniczenie zanieczyszczenia światłem w Polsce.

Prowadzący:

dr inż. Małgorzata Zalesińska, Politechnika Poznańska

dr inż. Przemysła Tabaka, Politechnika Łódzka

dr inż. Krzysztof Skarżyński, Politechnika Warszawska