Zasady doboru słupów wg kategorii bezpieczeństwa biernego

24 sierpnia 2017
Zasady doboru słupów wg kategorii bezpieczeństwa biernego

Słupy oświetleniowe z cechami bezpieczeństwa biernego są elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego, których zadaniem jest ograniczenie skutków zdarzenia drogowego (wypadku, kolizji).

Zgodnie z wytycznymi Instytutu Badawczego Dróg i Mostów od 1 stycznia 2015 r. wszystkie słupy oświetleniowe przeznaczone do wbudowania na drogach publicznych powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa biernego przy uderzeniu pojazdu. Słupy oświetleniowe niespełniające tych wymagań będzie można nadal stosować na autostradach i drogach ekspresowych oraz pozostałych drogach krajowych, drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych, pod warunkiem zastosowania systemów zabezpieczających drogę, to jest stałych barier ochronnych spełniających wymagania PN-EN 1317 „Systemy ograniczające drogę”. W przypadku usytuowania słupa oświetleniowego za stałą barierą zabezpieczającą powinno się go ustawić w odległości od bariery nie bliższej niż: 0,5 m + W, gdzie W = szerokość pracująca bariery wg PN-EN 1317-2 „Systemy ograniczające drogę. Część 2: Klasy działania, kryteria przyjęcia badań zderzeniowych i metody badań barier ochronnych”.

 Zasady doboru słupów wg kategorii bezpieczeństwa biernego

Norma PN-EN 12767 „Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych. Wymagania i metody badań” stanowi wzorzec do klasyfikowania m.in. słupów oświetlenia drogowego zależnie od potencjalnego zagrożenia, jakie stanowią dla uczestników ruchu drogowego.

Zgodnie z normą każda konstrukcja z cechami bezpieczeństwa powinna być opisana poprzez następujące parametry:

  • klasa prędkości zderzenia (50, 70 lub 100 km/h),
  • kategoria pochłaniania energii (HE, LE lub NE),
  • poziom bezpieczeństwa użytkowników pojazdu.

Więcej w numerze 3/2017 Oświetlenie LED.

 

www.elektromontaz.com.pl