Zasady stosowania oświetlenia ewakuacyjnego oraz wyniki weryfikacji pomiarowej poprawności projektów oświetlenia ewakuacyjnego

2 lipca 2021
Zasady stosowania oświetlenia ewakuacyjnego oraz wyniki weryfikacji pomiarowej poprawności projektów oświetlenia ewakuacyjnego

W ramach III etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” koordynowanego przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy zrealizowano zadania z dziedziny oświetlenia ewakuacyjnego oraz zagrożenia fotobiologicznego promieniowaniem optycznym emitowanym przez źródła elektryczne.

Zestawienie informacji dotyczących podstaw teoretycznych, dokumentów prawnych, zasad stosowania oświetlenia ewakuacyjnego oraz wyników weryfikacji pomiarowej poprawności projektów oświetlenia ewakuacyjnego wykonanej z wykorzystaniem przykładowych 4 opraw oświetlenia ewakuacyjnego zamieszczono w postaci materiałów informacyjnych na stronie internetowej instytutu

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/91815/Materia%C5%82y_informacyjne_oswietlenie_ewakuacyjne_2-Z-08.pdf

Zapraszamy również do lektury artykułu poświęconego oświetleniu ewakuacyjnemu zamieszczonego w drugim numerze br. kwartalnika Oświetlenie LED autorstwa mgr inż. Andrzeja Pawlaka z CIOP-PIB.

Również na stronie instytutu

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/84468/2017-NB-A-Pawlak.pdf

zamieszczone są opracowane materiały informacyjne dotyczące klasyfikacji grup ryzyka elektrycznych źródeł promieniowania optycznego i przypisanych im granic ekspozycji, metody badania oraz aparatury pomiarowej dedykowanej do badania tych źródeł dla potrzeb oceny zagrożenia fotobiologicznego promieniowaniem optycznym.