ZDM podpisał umowy na doświetlenie przejść dla pieszych

10 lipca 2019
ZDM podpisał umowy na doświetlenie przejść dla pieszych

Warszawski ZDM konsekwentnie poprawia oświetlenie na przejściach dla pieszych. W ostatnim czasie podpisano umowy na wykonanie prac, w ramach których na 192 zebrach będzie jaśniej i bezpieczniej.

Od 2015 roku przejścia dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej są sukcesywnie poddawane audytowi bezpieczeństwa. Audytorzy oceniają przejścia pod kątem 30 rygorystycznych kryteriów, a jednym z nich jest właśnie jakość oświetlenia. Sprawdzono ponad 2800 zebr w Warszawie, docelowo do 2020 r. audytem mają zostać objęte wszystkie przejścia bez sygnalizacji świetlnej.

W wyniku przeprowadzanych kontroli doświetlane są potencjalnie najbardziej niebezpieczne miejsca.. W 2018 roku udało się zamontować dodatkowe oświetlenie na 435 zebrach – dla porównania w 2017 roku doświetlonych zostało 337 przejść, a w 2016 – 78.

W 2019 ZDM  planuje poprawić bezpieczeństwo na kolejnych 400 zebrach. Podpisano umowy na doświetlenie 192 przejść w prawie wszystkich dzielnicach Warszawy.  Przejścia, które zostaną doświetlone w przeciągu najbliższych 5 miesięcy będą wyposażone w dodatkowe słupy i oprawy oświetleniowe, zaprojektowane tak, aby oświetlały pieszego na przejściu. Oprawy które montowane są na niższych słupach kierują światło pod odpowiednim kątem bezpośrednio na zebrę. Oznacza to, że pieszy podczas pokonywania jezdni jest doświetlany z boku, co bardzo poprawia jego widoczność. Zastosowane oświetlenie LED pozwala uzyskać jaśniejsze światło przy mniejszym zużyciu prądu.

Dodatkowo ZDM planuje również doświetlić ok. 200 przejść wykorzystując istniejące latarnie, na których montowane będą dodatkowe oprawy. Jest to metoda tańsza i bardziej doraźna, możliwa do zastosowania tam, gdzie latarnie są ustawione bezpośrednio przy przejściu dla pieszych.

Zapreumeruj Oświetlenie LED