Zielone zamówienia publiczne w Polsce

5 listopada 2015
Zielone zamówienia publiczne w Polsce

Bałtycka Agencja Poszanowania Energii organizuje konkurs w ramach europejskiego projektu „Green ProcA – Zielone Zamówienia Publiczne w praktyce”. Polska edycja konkursu na najlepsze Zielone Zamówienie Publiczne skierowana jest do samorządów gminnych i instytucji państwowych z terenu całego kraju, które są zobowiązane do stosowania prawa zamówień publicznych.
Zamówienia publiczne są ważnym narzędziem, które może być wykorzystywane przez gminy i miasta do obniżania emisji CO2 oraz walki ze zmianami klimatycznymi. Wybierając ekologiczne produkty i usługi organy publiczne mogą przyczynić się do zrównoważonej produkcji i konsumpcji, a w efekcie dokonywać zakupów o lepszej jakości.

 

Projekty w konkursie oceniane będą na podstawie poniższych kryteriów: roczne obniżenie emisji CO2 (MgCO2/rok), koszt redukcji CO2 w wyniku inwestycji (PLN/MgCO2/rok), powtarzalność zamówienia, innowacyjność, działalność na rzecz środowiska, odpowiedzialność społeczna. Zgłaszane projekty powinny być zakończone (wyjątkiem są projekty infrastrukturalne).
Nagrody zostaną przyznane w trzech kategoriach ustalonych na podstawie liczby mieszkańców gminy: 10 tys., 10 tys.–100 tys., powyżej 100 tys. Zdobywcy I miejsca otrzymają statuetkę za Najlepsze Zielone Zamówienie Publiczne, będą promowani w mediach oraz na stronie internetowej projektu Green Proca, a także wezmą udział w europejskiej edycji konkursu European Green Public Procurement Award.
Konkurs dofinansowany został ze środków programu Komisji Europejskiej Inteligentna Energia dla Europy.

 

Gmina/instytucja może zgłosić więcej niż jeden projekt. Udział w konkursie jest nieodpłatny.

 

Formularz zgłoszeniowy można pobrać na stronie www.gpp-proca.eu/pl w zakładce Konkurs.

 

Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 grudnia 2015 r.