Zmiana na czele Pol-Lighting

3 kwietnia 2024
Zmiana na czele Pol-Lighting

Z dniem 2 kwietnia br. funkcję Dyrektora Generalnego – prezesa Zarządu ZPSO Pol-Lighting obejmuje  Tomasz Partyka.

Nowy Dyrektor Generalny został wybrany w przeprowadzonych wyborach, w których uczestniczyli wszyscy Członkowie, wymienieni w Rejestrze Członków ZPSO Pol-Lighting, prowadzonym przez Dyrektora Generalnego.

Nowy Dyrektor Generalny – prezes Zarządu został wybrany większością oddanych głosów.

Związek Producentów Sprzętu Oświetleniowego „Pol-lighting” jest ogólnopolską organizacją producentów branży oświetleniowej, działającą w oparciu o ustawę o organizacjach pracodawców z dnia 23 maja 1991r., zrzeszającą wiodących producentów źródeł światła i profesjonalnego sprzętu oświetleniowego. Związek został utworzony w celu integracji środowiska na rzecz rozwoju i ochrony rynku oświetleniowego oraz reprezentowania interesów członków w realiach dynamicznie rozwijającej się gospodarki w strukturach Unii Europejskiej.

Źródło: Pol-Lighting