Zmiany w Ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

5 marca 2018
Zmiany w Ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym  i elektronicznym

Od dnia 1 stycznia 2018 roku, weszły w życie nowe przepisy dotyczące obowiązku wprowadzających SEE na rynek polski.
Najważniejsze z nich to:

  • wzrost rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, do wartości nie mniej niż 50% średniorocznej masy sprzętu wprowadzonego do obrotu, a dla źródeł światła oraz diod elektroluminescencyjnych (LED) – nie mniej niż 55% średniorocznej masy sprzętu wprowadzonego do obrotu.  

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2017 roku w sprawie minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

  • zmiana definicji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, która obecnie nie odwołuje się już do załącznika nr 6 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, tylko do załącznika nr 1 Ustawy
  • zmiana ilości grup sprzętu z 10 na 6 i zasad klasyfikacji SSE do nich, określonych w załączniku nr 1 do Ustawy (art. 5).

Przykład:

Zmiany dotyczące klasyfikacji sprzętu takiego jak: żyrandole, plafony, kinkiety, które podlegając przepisom Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, powodują, że wymieniony sprzęt, od dnia 1 stycznia 2018 roku, klasyfikowany jest do grup :

– 4 (sprzęt wielkogabarytowy, którego którykolwiek z zewnętrznych wymiarów przekracza 50 cm – rodzaj oprawy oświetleniowe) 

– 5 (sprzęt małogabarytowy, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm – rodzaj oprawy oświetleniowe). 

W przypadku, kiedy żyrandole, kinkiety, plafony zawierają w komplecie źródła światła (lampy fluorescencyjne, kompaktowe, wyładowcze, sodowe, diody elektroluminescencyjne LED), wówczas same oprawy należy klasyfikować do grupy 4.7 lub 5.4 natomiast źródła światła do grupy 3 (lampy – rodzaj lampy fluorescencyjne, kompaktowe, wyładowcze, sodowe, diody elektroluminescencyjne LED).

Jak widać na przedstawionym przykładzie, konsekwencje dla przedsiębiorstw wynikające  z obowiązujących zmian mogą być bardzo istotne, zarówno w wymiarze sprawozdawczym, jak  i finansowym. Sygnalizując zmiany w przepisach pozostajemy z nadzieją, że przedsiębiorcy dokonają wnikliwej analizy wpływu tych zmian na ich przedsiębiorstwa. Wymienione obligatoryjne regulacje prawne, spowodują w konsekwencji wzrost kosztów działania systemu gospodarowania zużytym sprzętem, co będzie miało odzwierciedlenie w kosztach gospodarowania odpadami na 2018 rok. Jednak lepiej jest wiedzieć, co nas czeka w 2018 roku i z wyprzedzeniem przygotować się do nowych okoliczności prawnych, niż być zaskoczonym na etapie sprawozdań i rozliczeń finansowych.

Źródło: PZPO