Bezpieczeństwo fotobiologiczne źródeł światła

25 lutego 2016
Bezpieczeństwo fotobiologiczne źródeł światła

Ze względu na to, że do 1 września 2016 roku zostaną wycofane wszystkie tradycyjne żarówki o mocy powyżej 7 W, na rynku oświetleniowym od kilku lat dostępne są różnego rodzaju ich zamienniki. Mogą być nimi żarówki halogenowe, świetlówki kompaktowe lub ledowe źródła światła. Charakterystyka promieniowania nowo wprowadzanych urządzeń oświetleniowych, szczególnie źródeł LED, jest jednak inna niż tradycyjnych źródeł żarowych ze względu na odmienny sposób wytwarzania światła.

W związku z powyższym powstaje pytanie, czy charakterystyka widmowa źródeł LED, a także świetlówek kompaktowych umożliwia zastąpienie nimi tradycyjnych żarówek. Obawy te są podnoszone przede wszystkim przez osoby o wysokiej wrażliwości oczu i skóry na określony rodzaj promieniowania, w szczególności na promieniowanie w nadfioletowym i niebieskim zakresie widma.

Ocena zagrożeń fotobiologicznych wytwarzanych przez promieniowanie optyczne emitowane przez źródła światła jest złożonym działaniem metrologicznym ze względu na potrzebę wykonywania pomiarów w szerokim obszarze widmowym (200–3000 nm) z uwzględnieniem wielkości skutecznych (Pietrzykowski, 2009). Wymaga to posiadania specjalistycznej, wzorcowanej aparatury pomiarowej oraz opracowania metod badania parametrów promieniowania optycznego, emitowanego przez elektryczne źródła promieniowania optycznego. Metoda ta musi opierać się przede wszystkim na zapisach zawartych w normie PN-EN 62471: 2010 Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych oraz uwzględniać uwarunkowania wynikające z zastosowania określonej aparatury pomiarowej.

W numerze 1.2016 kwartalnika Oświetlenie LED ukaże się artykuł prezentujący metodę badania natężenia napromienienia, widmowego natężenia napromienienia i widmowej luminancji energetycznej w celu określenia grup ryzyka źródeł światła. W opisie metody pomiaru luminancji energetycznej została uwzględniona metoda standardowa oraz alternatywna.

Zaprenumeruj Oświetlenie LED