Udział ledów w sprzedaży rośnie

16 marca 2017
Udział ledów w sprzedaży rośnie

Firma ES-SYSTEM przedstawiła wyniki finansowe za 2016 rok.

W IV kwartale 2016 roku sprzedaż krajowa ES-SYSTEM wyniosła 44,6 mln zł, tj. wzrost o 6,4 proc. r/r, pochodna ożywienia na rynku budowlanym oraz finalizacji wielu projektów w końcówce roku. Był to najlepszy kwartał w historii sprzedaży krajowej spółki. Wynik IV kwartału pozwolił w części nadrobić spowolnienie z poprzednich dwóch kwartałów ubiegłego roku. Narastająco w 2016 roku Grupa zanotowała sprzedaż krajową na poziomie 145,9 mln zł, tj. spadek o 3,4 proc. r/r.

W 2016 roku w ujęciu segmentowym w oświetleniu przemysłowym spółka osiągnęła 47,6 proc.  wzrostu r/r. Segment oświetlenia architektonicznego zanotował 17,4 proc. spadku r/r, a zewnętrznego 16,8 proc. spadku r/r, co było spowodowane ograniczeniem inwestycji budżetowych w oświetlenie uliczne. Powyższe dane uwzględniają zmiany w przyporządkowaniu segmentowym.

Jednoprocentowy spadek sprzedaży w całym 2016 roku do poziomu 182,1 mln zł to pochodna spowolnienia koniunktury budowlanej w Polsce, co wpłynęło negatywnie na sprzedaż w kraju. W omawianym okresie sprzedaż zagraniczna wzrosła o 9,3 proc. r/r. W samym IV kwartale 2016 roku przyśpieszyliśmy tempo wzrostu przychodów i zanotowaliśmy  wzrost zysków w kraju. To dobry prognostyk na 2017 rok – mówi Rafał Gawrylak, prezes zarządu ES-SYSTEM S.A.

Eksport w górę

W IV kwartale 2016 roku Grupa ES-SYSTEM osiągnęła wynik ze sprzedaży eksportowej na poziomie 9,77 mln zł, tj. niższy o 0,2 proc. w stosunku do analogicznego kwartału 2015 roku. Narastająco w 2016 roku sprzedaż w eksporcie wyniosła 36,2 mln zł i była wyższa o 3,1 mln zł, tj. o 9,3% r/r. Wzrost sprzedaży eksportowej w 2016 roku związany był z rozwojem na rynkach: francuskim (229% wzrostu r/r), rumuńskim (272% wzrostu r/r) oraz szwajcarskim (32% wzrostu r/r). W 2016 roku największy udział w sprzedaży należał do rynku francuskiego, który osiągnął 11%  sprzedaży eksportowej, tj. 4 mln zł.

Sprzedaż eksportowa w 2016 roku stanowiła 1/5 całkowitej sprzedaży Grupy. Największe wartościowe wzrosty odnotowaliśmy we Francji, Rumunii i Wielkiej Brytanii. Są to kraje Unii Europejskiej, co pokazuje że produkty ES-SYSTEM z powodzeniem konkurują na wymagających rynkach. W Rosji ES-SYSTEM zanotowała 44% r/r wzrost sprzedaży – mówi Prezes ES-SYSTEM.

Udział ledów w sprzedaży rośnie

W IV kwartale 2016 roku sprzedaż rozwiązań LED-owych w kraju wzrosła o 23,6% r/r, osiągając poziom 62,5% udziału w  sprzedaży Grupy. W 2016 roku oświetlenie LED w kraju stanowiło 59,3% całkowitej sprzedaży wobec 46,8% w całym 2015 roku. Na rynku eksportowym udział sprzedaży produktów LED ma stałą tendencję wzrostową. W IV kwartale 2016 roku ich sprzedaż za granicą wzrosła o 54,4% w stosunku do IV kwartału 2015 roku, co dało udział na poziomie 76%. Narastająco w 2016 roku oświetlenie LED w eksporcie stanowiło 74,7% całkowitej sprzedaży wobec 57,4% w całym 2015 roku.

W związku z rosnącym popytem, obserwujemy stały wzrost sprzedaży sprzętu oświetleniowego w technologii LED. Obecnie ES-SYSTEM koncentruje się na ofertowaniu i realizacji projektów głównie w oparciu o tę technologię. W 2017 roku spółka planuje dalszy rozwój zaplecza technologicznego, co pozwoli na osiągnięcie przewagi nad innymi firmami działającymi na rynku polskim – podkreśla Prezes Gawrylak.

Zaprenumeruj Oświetlenie LED