LED-y w górę

12 maja 2016
LED-y w górę

” Na rynku występuje coraz większa presja na zamianę rozwiązań konwencjonalnych na ledowe, zarówno na etapie projektowania, ofertowania, jak i realizacji – jako rozwiązanie coraz bardziej efektywne energetycznie i ekonomicznie. W odpowiedzi na to ES-SYSTEM koncentruje się na rozwijaniu oferty opraw produkowanych w najnowocześniejszych technologiach „– mówi Rafał Gawrylak, prezes firmy ES-SYSTEM.

Sprzedaż krajowa
W I kwartale 2016 r. spółka zanotowała sprzedaż krajową na poziomie 31,5 mln zł, tj. 2,7 proc. wzrostu r/r. W omawianym okresie sprzedaż we wszystkich segmentach była zbliżona do sprzedaży w I kwartale 2015 r. W segmencie oświetlenia architektonicznego nastąpił wzrost sprzedaży o 1,5 proc. r/r, a w oświetleniu zewnętrznym o 3,3 proc. r/r. W oświetleniu przemysłowym sprzedaż spadła o 0,5 proc. r/r.
I kwartał br. przyniósł również wzrost sprzedaży sprzętu oświetleniowego w technologii LED. W I kwartale spółka odnotowała wzrost sprzedaży oświetlenia LED o 37,2 proc. r/r. W tym czasie oświetlenie LED w kraju stanowiło 54,9 proc. całkowitej sprzedaży wobec 41,1 proc. w I kwartale 2015 r.

W I kwartale br. zakończono lub kontynuowano realizację kilku dużych inwestycji, m.in.:
• Hala sportowa Centralnego Ośrodka Sportu (Zakopane),
• Biurowiec Francuska – III etap (Katowice),
• 3M zakład produkcyjny (Wrocław),
• Wydział Geologii UJ (Kraków).

Sprzedaż zagraniczna
W I kwartale 2016 r. wartość sprzedaży zagranicznej firmy ES-SYSTEM wyniosła 9,1 mln zł, co oznacza wzrost o 35,4 proc. r/r. Największy wzrost sprzedaży nastąpił na rynkach: rumuńskim, słoweńskim, brytyjskim, słowackim, belgijskim, austriackim i francuskim. Wartościowo największe rynki eksportowe w I kwartale to: Francja, Szwecja, Rosja, Niemcy, Rumunia i Austria. Rynki te stanowiły łącznie 50 proc. całego eksportu Grupy Kapitałowej ES-SYSTEM. Odwrócono tendencję spadkową na rynku rosyjskim, gdzie odnotowano 68 proc. wzrost r/r, będący pochodną zwiększonej sprzedaży do klientów, z którymi obroty w latach poprzednich znajdowały się na niższym poziomie. Na całym rynku wschodnim wzrost r/r wyniósł 25 proc.

W I kwartale 2016 r. sprzedaż rozwiązań LED wzrosła o 110 proc. r/r. W okresie od stycznia do marca br. oświetlenie LED w eksporcie stanowiło 74 proc. całkowitej sprzedaży wobec 49 proc. w I kwartale 2015 r.

www.essystem.pl