Analiza wybranych parametrów modułów LED w aspekcie spełnienia wymagań dyrektywy EMC

16 czerwca 2016
Analiza wybranych parametrów modułów LED w aspekcie spełnienia wymagań dyrektywy EMC

Zgodnie z nową dyrektywą EMC 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r., a obowiązującą od kwietnia 2016 r. wszystkie podmioty gospodarcze uczestniczące w łańcuchu dostaw i dystrybucji powinny podjąć właściwe środki w celu zapewnienia udostępniania przez nie na rynku wyłącznie aparatury zgodnej z niniejszą dyrektywą. Jednocześnie każdy podmiot gospodarczy wprowadzający aparaturę do obrotu pod własną nazwą lub znakiem towarowym bądź modyfikujący aparaturę w sposób, który może wpłynąć na zgodność aparatury z niniejszą dyrektywą, powinien być uznany za producenta i przejąć jego obowiązki.

Producenci urządzeń (osprzętu) oświetleniowego typu LED muszą projektować i produkować zgodnie z zasadami dobrze pojętej praktyki inżynierskiej. W odniesieniu do emisji elektromagnetycznej działania te muszą być zgodne z wymaganiami m.in. norm: PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2 oraz PN-EN 61000-3-3.

Cały artykuł można przeczytać w numerze 2.2016 kwartalnika Oświetlenie LED.

Zaprenumeruj!