Pomiar modułów LED, lamp i opraw Standard CIE S 025/E:2015

20 listopada 2015
Pomiar modułów LED, lamp i opraw Standard CIE S 025/E:2015

W marcu br. Międzynarodowa Komisja Oświetleniowa (CIE) wydała nowy standard z wytycznymi dotyczącymi pomiarów produktów oświetleniowych z diodami świecącymi (LED). Do tej pory nie obowiązywał żaden spójny dokument, który regulowałby pomiar tych produktów. Nowy standard jest pierwszym międzynarodowym dokumentem, który odnosi się do nowoczesnych źródeł światła, jakimi są diody elektroluminescencyjne. Poprzednie standardy i normy dotyczyły jedynie pomiarów tradycyjnych źródeł światła.

Zmiana, jaka zaszła na rynku oświetleniowym wraz z rozpowszechnieniem się źródeł LED, spowodowała wiele problemów przy ocenie i weryfikacji opraw modułów i lamp. Na początku produkty LED były wprowadzane na masowy rynek praktycznie bez należytej kontroli ich jakości, ponieważ wcześniej obowiązujące normy nie opisywały tego typu produktów. Chociaż w ostatnich latach pojawiły się normy europejskie określające wymagania funkcjonalne, jakim powinny odpowiadać produkty oświetleniowe LED, to jednak wciąż nie było jednoznacznie określone, jak podejść do kwestii pomiarów.

Najnowszy standard CIE S 025/E:2015 precyzuje niezbędne warunki do prawidłowego wykonania powtarzalnych fotometrycznych i kolometrycznych pomiarów na lampach LED, modułach LED i oprawach LED (w urządzeniach). Dostępność dokładnych danych fotometrycznych urządzeń LED jest podstawowym wymogiem do projektowania dobrych systemów oświetleniowych i oceny sprawności produktów. Pozyskiwanie danych z pomiarów przeprowadzanych w określonych, znormalizowanych warunkach pomiarowych gwarantuje ich spójność. Standard zakłada, że gdyby to samo badanie było przeprowadzone w różnych laboratoriach, we wszystkich uzyskałoby się identyczne wyniki (w granicach niepewności pomiaru).

Zaprenumeruj Oświetlenie LED