Niższy ślad węglowy produktów ROSA w 2023 r.

4 czerwca 2024
Niższy ślad węglowy produktów ROSA w 2023 r.

ROSA obliczyła ślad węglowy anodowanych słupów aluminiowych własnej produkcji, uwzględniając dane z 2023 roku.

Uzyskane dane zostały zestawione ze śladem węglowym konstrukcji stalowych ocynkowanych, korzystając ze wskaźników emisyjnych zawartych w bazie Ecoinvent 3.6 (wskaźniki nie starsze niż 5 lat). Analiza objęła cały cykl życia produktu, od pozyskania surowców, przez ich transport, produkcję, użytkowanie, aż po utylizację.

Jak informuje ROSA wyniki pokazują, że produkcja anodowanych słupów aluminiowych ROSA generowała w 2023 roku o 54% mniej dwutlenku węgla niż produkcja konstrukcji stalowych ocynkowanych.

Obliczenia zostały wykonane przez pracowników ROSA zgodnie z metodologią opracowaną przez Bureau Veritas Polska dla poprzedniego okresu rozliczenia śladu węglowego – zgodną z The GHG Protocol Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard.

Źródło: ROSA