Centre of Exellence – spotkanie profesjonalistów

12 lutego 2019
Centre of Exellence – spotkanie profesjonalistów

W dniach 20–22 lutego 2019 r. odbędzie się międzynarodowa konferencja dla partnerów firmy GL Optic. Jest to cykliczne wydarzenie, odbywające się co dwa lata. W tegorocznym spotkaniu organizowanym przez GL Optic wezmą udział przedstawiciele firmy z różnych krajów: Niemiec, Anglii, Hiszpanii, Francji, Włoch, Korei, Indii, Stanów Zjednoczonych i Kanady.

Konferencja odbędzie się w nowym Centrum Badań i Rozwoju w Puszczykowie. W ramach tego ośrodka zostało stworzone nowoczesne laboratorium fotometryczne wraz z zapleczem wykładowo-szkoleniowym. .

Podczas konferencji firma GL Optic przedstawi szczegóły prowadzonego obecnie projektu pn. „Utworzenie laboratorium wzorcowania optycznego i przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad opracowaniem realizacji wzorca promieniowania”, dofinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego a realizowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020, Działanie 1.2 „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski”Spotkanie będzie także okazją do prezentacji najnowszego sprzętu pomiarowego zakupionego w ramach tego projektu. Nastąpi również oficjalna  prezentacja tworzonego  laboratorium.

O laboratorium

Nowo powstałe laboratorium będzie pełniło dwie funkcje: wykonywanie pomiarów fotometrycznych i promieniowania optycznego w celach porównawczych i badawczych na potrzeby działalności GL Optic (w tym wzorcowania produkowanych urządzeń) oraz świadczenie usług w postaci pomiarów fotometrycznych na zlecenie różnych firm i instytucji, m.in. firm oświetleniowych, instytutów badawczych, jednostek naukowych.

Laboratorium zostało wyposażone we wzorcowy promiennik – ciało doskonale czarne, które jest pierwotnym wzorcem pormieniowania optycznego. GL Optic jest jedyną firmą w Europie Centralnej i Wschodniej, która dysponuje wzorcem tej klasy, a jednocześnie jedyną na świecie firmą komercyjną mającą dostęp do takiego wzorca. Standardowo takimi wzorcami dysponują jedynie państwowe instytuty miar. Laboratorium fotometryczne GL Optic spełnia wymagania najnowszych norm europejskich.

Oferta szkoleń

Sala wykładowa dostępne w Centrum Badań i Rozwoju jest przygotowane do prowadzenia wszelkiego rodzaju prezentacji, organizowania konferencji oraz szkoleń z zakresu techniki świetlnej, a także pomiarów promieniowania optycznego.

Organizowane przez GL Optic szkolenia będą skierowane do firm oświetleniowych oraz podmiotów zajmujących się sprzedażą lub instalacją produktów oświetleniowych, a także firm dostarczających komponenty do produkcji opraw oświetleniowych, np. modułów LED i zasilaczy. W ofercie szkoleniowej GL Optic znajdą się również szkolenia przygotowywane specjalnie dla danej branży, np. samochodowej czy elektronicznej, w zakresie techniki świetlnej.

Od tej pory także klienci GL Optic mogą liczyć na techniczne wsparcie firmy nie tylko w miejscu instalacji urządzeń pomiarowych (tzw. szkolenie stanowiskowe), lecz także w nowoczesnym laboratorium GL Optic.

O firmie GL Optic

Gl Optic jest polsko-niemieckim producentem precyzyjnych urządzeń do pomiaru światła i kompleksowych rozwiązań i  systemów spektralnego pomiaru światła.

Oferta firmy obejmuje inteligentnie zaprojektowane, intuicyjne i precyzyjne systemy pomiarowe, w tym: spektroradiometry, kule całkujące, goniometry, mierniki luminancji oraz oprogramowanie analityczne.

GL Optic produkuje, dystrybuuje i serwisuje profesjonalne systemy do pomiaru światła: od pomiaru pojedynczych diod LED po urządzenia do kompleksowej oceny opraw oświetleniowych. GL Optic tworzy zintegrowane, łatwe w obsłudze, profesjonalne rozwiązania pomiarowe dla wielu gałęzi przemysłu i zróżnicowanych odbiorców: producentów oświetlenia, firm elektronicznych, dostawców dla branzy  samochodowej , laboratoriów i ośrodków naukowych.

Więcej informacji dotyczących konferencji udzieli:
Dorota Richards dorota.richards@gloptic.com