Coroczna poprawa rentowności

24 listopada 2016
Coroczna poprawa rentowności

W III kwartale b.r. firma Philips Lighting odnotowała porównywalną sprzedaż na poziomie -3.3 proc. do 1,745 mln EUR. Sprzedaż produktów LED wzrosła o 16 proc., co daje obecnie 56 proc. całości sprzedaży. Nastąpiła stała, coroczna poprawa rentowności operacyjnej: zysk EBITA wyniósł 175 mln EUR (wobec 139 mln EUR w III kwartale 2015 r.), wzrosła marża EBITA do 10 proc. (wobec 7,5 proc. w III kwartale 2015 r.). Przychód netto wyniósł 51 mln EUR, w tym 30 mln EUR za licencje marki, koszty oddzielenia i wydatki niewliczone w rok 2015. Wolny przepływ środków pieniężnych wynosił 164 mln EUR (80 mln EUR w analogicznym okresie ub.r.) i uległ poprawie głównie dzięki zwiększeniu rentowności i zarządzaniu kapitałem.

Nasza rentowność operacyjna i wolny przepływ środków pieniężnych w III kwartale znacząco się poprawiły mimo niewielkiego spadku sprzedaży. Dalej będziemy dążyć do poprawy sprzedaży i do wdrażania innowacyjnych propozycji, aby wzmocnić nasz profil wzrostowy. Sprzedaż naszych produktów LED wzrosła w tym kwartale o 16 proc. i stanowi obecnie 56 proc. całości sprzedaży. Dodatkowo nasz biznes systemów oraz usług oświetleniowych odnotował dwucyfrowy wzrost dzięki kontynuacji efektywnego łączenia naszych systemów oświetleniowych z internetem rzeczy – wyjaśnia Eric Rondolat, CEO w Philips Lighting.

 

Zaprenumeruj Oświetlenie LED