Czy po zakończeniu inwestycji w modernizację oświetlenia drogowego zawsze należy wykonać pomiary oświetleniowe? Czy są uregulowania prawne w tym zakresie?

12 lutego 2015

 

Wprawdzie nie jest to napisane wprost, ale obliczenia fotometryczne zazwyczaj są częścią projektu budowlanego lub wykonawczego. W skład tego projektu wchodzą obliczenia fotometryczne. Na zakończenie budowy kierownik robót, w celu potwierdzenia prawidłowego doboru słupów, opraw i osprzętu elektrycznego (przewody, aparaty, itd.), zobowiązany jest do przedstawienia pomiarów elektrycznych, w tym poziomu rezystancji uziemienia, pomiaru ochrony przeciwporażeniowej oraz spadków napięć. W jaki inny sposób kierownik robót elektrycznych może potwierdzić zgodność wybudowanych urządzeń (rozstaw i geometria ustawienia słupów, typy opraw i ich bryła fotometryczna) z normą? Pomiary odbiorcze rzetelnie wykonywane przez niezależną jednostkę badawczą, np. pracowników naukowych politechnik, pozwalają to ocenić.
Tylko rzetelnie wykonane pomiary odbiorcze (zgodne z przedmiotową normą) pozwolą zweryfikować stan instalacji oświetleniowej. Po zakończeniu inwestycji w modernizację oświetlenia drogowego powinno się wykonać pomiary oświetleniowe. Metodyka pomiarów oświetlenia drogowego zawarta jest w polskiej normie PN-EN 13201-4.

Jarosław Komar, kierownik Działu Projektów, Schreder Polska

 

 

W numerze 1.2015 Oświetlenie LED  zostały również zamieszczone odpowiedzi eksperta na pytania:

Oprawa drogowa LED jednokomorowa czy dwukomorowa? Czym się kierować przy wyborze?

 

Czy każda oprawa oświetlenia drogowego LED wymaga dodatkowego zabezpieczenia przed przepięciami?

 

Czy w jednej instalacji oświetleniowej mogą pracować bez zakłóceń oprawy z różnymi rodzajami źródeł światła, np. LED i sodowe?

 

Czekamy na kolejne pytania od czytelników. Prosimy wysyłać je na adres: pytanie@akademialed.pl