Efektywniejsze diody LED

14 kwietnia 2016
Efektywniejsze diody LED

Dzięki wprowadzeniu usprawnień w procesie epitaksji inżynierowie z Osram Opto Semiconductors uzyskali znaczny wzrost efektywności świetlnej białych diod LED w stosunku do produktów istniejących na rynku. Problem spadku skuteczności świetlnej diod wraz ze wzrostem gęstości prądu jest intensywnie badanym zagadnieniem.
Na tym problemie skupili się również badacze z Osram, uzyskując dla gęstości prądu 3000 mA/mm2 wzrost skuteczności świetlnej aż o 7,5 proc. Nowy proces produkcyjny zostanie zastosowany do produkcji wszystkich diod LED opartych na czipach UX:3. Efekty pracy inżynierów będą krok po kroku integrowane z istniejącym portfolio produktów OSRAM.

 

www.osram-os.com